] }

Soru: İslamiyet'ten önce Arap yarımadasında ahlaki açıdan insanlar bozulmuştu. Tevhit inancı yerine şirk yaygındı. Kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmezdi. İçki, kumar, fal, hırsızlık gibi kötü tutum ve davranışlar yaygındı. Kabile savaşları ve kan davaları yaşanırdı. Toplumsal hayatta erdemli davranışlar kaybolmuştu.
Bu parçada anlatılan olumsuzlukların yaşandığı dönemin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Medine Dönemi
B) Asr-ı Saadet
C) Cahiliye Dönemi
D) Fetret Dönemi


Soru: (Ey Muhammed!) Şimdi sen, sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Hicr suresi, 9. ayet
Bu ayet indikten sonra Hz. Muhammed'in (sav) insanları İslam'a çağrısı konusundaki tavrı nasıl olmuştur?
A) İslam'ı gizli anlatmaya devam etmiştir.
B) Çağrısını artık açıktan yapmıştır.
C) Sadece yakın akrabasını dine davet etmiştir.
D) Yeni bir vahiy gelinceye kadar herhangi bir tavır içinde olmamıştır.


Soru: Kendisine ilk vahiy geldiğinde Hz. Muhammed (s.a.v.) aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır?
A) Karşılaştığı bu olaydan büyük bir endişeye kapılmıştır.
B) Hemen şehre dönerek, insanlara peygamber olduğunu söylemiştir.
C) Başından geçenleri öncelikle eşi Hz. Hatice ile paylaşmıştır.
D) Endişeye kapılıp hızla evine gelmiş, bir süre yatağına uzanıp dinlenmiştir.


Soru: Mekkelilerin isteği üzerine antlaşma yapılmıştır. Antlaşmanın şartları, bazı Müslümanlar karşı çıkmasına rağmen yine Mekkelilerin istediği şekilde düzenlenmiştir. Ancak Mekkeliler aradan fazla zaman geçmeden şartlarını büyük oranda kendilerinin oluşturdukları, 628 yılında imzalanan bu antlaşmayı bozmuşlardır.
Paragrafta sözü edilen antlaşma hangisidir?
A) Medine Sözleşmesi B) Mekke Antlaşması C) Hudeybiye Antlaşması D) Akabe Antlaşması


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar