] }

Soru: Ülkemizde barışın tam anlamıyla hâkim olması için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A) İnsanlar arasında inanç ayrımı yapmalıyız.
B) Vatandaşlarımızı anadillerine göre ayrıştırmalıyız.
C) Yasaların uygulanmasında bazı kesimlere ayrıcalık tanımalıyız.
D) Yasaları eşit uygulamalı, vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapmamalıyız.


Soru: “Bu vatanda hepimiz bir milletiz.” sözü aşağıdakilerden hangisini içermez?
A) Hepimizin dostça, kardeşçe yaşaması gerektiğini
B) Bu vatanın hepimize ait bir değer olduğunu
C) Herkesin vatanının doğduğu şehir olduğunu
D) Vatanımızın ve birbirimizin kıymetini bilmemiz gerektiğini


Soru: Şehitlerimize karşı yerine getirmemiz gereken bazı görevlerimiz vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu görevlerden biri değildir?
A) Şehitlerimiz için şenlik düzenlemek
B) Şehitlerimizi rahmetle anmak
C) Şehitlerimizin mezarlarını temiz tutmak
D) Şehitlerimiz için dua etmek


Soru: Saygı duyup korumamız gereken manevi değerlerimizden biri de İstiklâl Marşı'mızdır.
İstiklâl Marşı'mız hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?
A) İstiklâl Marşı'mız üç kıtadan oluşan bir şiirdir.
B) İstiklâl Marşı'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy'dur.
C) İstiklâl Marşı'mız milletimizin bağımsızlık destanı gibidir.
D) İstiklâl Marşı'mız Kurtuluş Savaşı'nda verilen mücadeleyi anlatır.


Soru: Bayrağımızla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir yorumdur?
A) Bayrağımız dinimizin en önemli sembolüdür.
B) Bayrağımıza sadece başkentte saygı gösterilir.
C) Bayrağımız sadece askeri birliklerde göndere çekilir.
D) Bayrağımız bağımsızlık ve özgürlüğümüzün sembolüdür.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar