Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1. İnanç-İbadet İlişkisi

İnanç: Peygamber efendimizin Allah’tan vahiy yoluyla getirdiği hükümleri tasdik etmek ve onun haber verdiği şeylere gönülden inanmaktır. İbadet ise bu gönülden saygı ve inancı davranış ve eylemlerle ifade etmektir.

İnanç ve ibadet birbirinden ayrı düşünülemez. İmanla birlikte mutlaka ibadet olmalıdır. Hatta iman, amelin geçerli olabilmesi için şarttır. Bu nedenle inanç olmadan yapılacak iyiliklerin, işlenecek güzel amellerin Allah katında ibadet olarak değeri yoktur.

“…Kim inanmayı kabul etmezse onun ameli boşa çıkmıştır ve o, ahirette kaybedenlerdendir.” (Maide suresi, 5)

Dünya ile ahirette gerçek huzuru yakalamak, ancak imanla ve onunla birlikte yapılan ibadetle mümkün olur. İbadet, imanın davranışa dönüşmüş halidir. İnsan sorumlu olduğu dini görevleri yapmazsa imandan çıkmaz; ama imanın vermiş olduğu olgunluğunu kaybederek inancını zayıflatmış olur. İbadet olmazsa Allah’ın öbür dünyada vaat ettiği nimetlere kavuşmak çok zor olur. Düzenli olarak yapılan ibadetler, insanın hayatını düzene sokmasını ve sorumluluklarının farkında olmasını sağlar.

2. Başlıca İbadetler

Yapılış şekline göre ibadetler

Bedenle yapılan ibadetler: Namaz kılmak ve oruç tutmak.

Malla yapılan ibadetler: Zekât ve sadaka vermek.

Hem beden hem de mal ile yapılan ibadetler:

Hac ve umre ibadeti.

1- Namaz İbadeti Konu Anlatımı

2- Oruç İbadeti Konu Anlatımı

3. Zekât İbadeti Konu Anlatımı

4. Hac İbadeti Konu Anlatımı

5. Kurban

Kurban: Yaklaşmak, yakın olmak anlamlarına gelir. İbadet maksadıyla belirli bir vakitte, belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce kesmek demektir. Akıllı, ergenlik çağına gelmiş ve zekât verebilecek seviyede varlıklı olan Müslümanlar, kurban kesmekle yükümlüdürler. Kurban Hz. İbrahim’den miras kalan bir ibadettir. Kurbanı kesecek kişi, bu işte uzman olmalıdır. Kurbana eziyet verici davranışlardan kaçınılmalıdır. Kurban edilecek hayvan; koyun, keçi, deve, sığır ve manda vb. olmalıdır.

Salih Amel

Salih Amel: Doğru, faydalı her tür güzel iş ve davranış demektir. Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan her türlü güzel iş ve davranışa denir. Salih amelin, hiç kimseden karşılık beklemeksizin yapılması gerekir. Bu niyetle yapılan bütün ibadetler salih amel sayılır. Ayrıca ilim öğrenmek, fakire yardım etmek, sahip olduğu nimetleri başkalarıyla paylaşmak, anne babaya saygılı olmak vb. birçok güzel davranış salih amel kapsamında sayılır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar