Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı, Tyt Türk Dili ve Edebiyatı

TAMLAMALAR

Tamlamalar, iki ya da daha fazla sözcükten oluşur.

Tamlamalar kaç sözcükten oluşursa oluşsun tek bir kavramı anlatır.

Tamlamalar ada (isme) denktir, adın girdiği bütün görevlere girer.

Tamlamalar, birer söz öbeğidir.

Tamlamalar “sıfat tamlaması” ve “isim tamlaması” olmak üzere ikiye ayrılır:

SIFAT TAMLAMASI

İSİM TAMLAMASI

Bazı dil bilgisi kitaplarında “isim takımı” terimiyle karşılanan isim tamlaması, “tamlayan” ve “tamlanan” olmak üzere iki öğeden oluşur.

Genellikle “tamlayan” önce, “tamlanan” sonra gelir; yani birinci isim “tamlayan”, ikinci isim “tamlanan” olur.

Tamlayan

— Yardımcı ögedir.

— “-ın, -in, -un, -ün” tamlayan eklerini alır.

— Tamlayan eki “ilgi eki” olarak da adlandırılır.

— Ben ve biz kişi adıllarında tamlayan eki “-im” biçiminde kullanılır.

Tamlanan

— Asıl ögedir.

— “-ı, -i, – , -ü” ekleri tamlanan eki olarak kullanılır.

— Tamlanan ekleri aynı zamanda iyelik ekidir.

— “-ım, -ın, -ımız, -ınız, -ları” iyelik ekleri de tamlanan ekidir.

Detaylı konu anlatımları aşağıdaki linklerde yer almaktadır.

1) Belirtili İsim Tamlaması

2) Belirtisiz İsim Tamlaması

3) Zincirleme İsim Tamlaması



] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar