İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme Çözümlü Sorular


Kategoriler: Fen Bilimleri

Soru: Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki paranteze D harfi, yanlış olanların başındaki paranteze Y harfi yazılıyor. Buna göre parantezlere sırasıyla hangi harfler yazılmıştır?
( ) Anne adayları doktor kontrolü olmadan ilaç kullanmamalıdır.
( ) Anne adayları vücudu saran dar kıyafetler giymelidir.
Bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi için embriyonun sağlıklı olarak gelişmesi gerekir. Bunun için de her şeyden önce annenin sağlıklı olması ve bazı hususlara dikkat etmesi gerekir. Örneğin anne adayları doktor kontrolü olmadan ilaç kullanmamalıdır ve vücudu saran dar kıyafetler giymemelidir. Buna göre parantezlere sırasıyla D, Y harfleri yazılmıştır.

Soru: Yukarıda tabloda K ve L üreme yapı ve organlarının belirtilen özelliklerden sahip oldukları işareti ile gösterilmiştir. Buna göre K ve L yapı ve organları aşağıdakilerden hangileri olabilir?
Salgı Bezleri
Yumurta Kanalı
Salgı bezleri erkek üreme, yumurta kanalı dişi üreme yapı ve organlarındandır. Tabloda K harfi ile gösterilen yapı dişilerde, L harfi ile gösterilen yapı erkeklerde bulunmaktadır. Buna göre K harfi ile gösterilen yapı yumurta kanalı, L ile gösterilen yapı salgı bezleri olabilir.

Soru: Aşağıda verilen erkek üreme yapı ve organlarından hangileri vücut dışında, hangileri vücut içindedir?
l. Testis
II. Penis
lll. Salgı Bezleri
lV. Sperm Kanalı
Testis, penis, salgı bezleri ve sperm kanalı erkek üreme yapı ve organlarıdır. Erkek üreme yapı ve organlarından bir bölümü vücut dışında, bir bölümü vücut içindedir. Testis ve penis vücut dışında bulunur. Salgı bezleri ve sperm kanalı ise vücut içinde bulunur. Buna göre verilen erkek üreme yapı ve organlarından I ve II vücut dışında, III ve IV vücut içindedir.

Soru: Seda, erkek ve dişi üreme hücrelerinin özelliklerini tablodaki gibi gruplandırıyor, ancak hata yapıyor. Buna göre Seda, hangi numaralı özelliklerin yerlerini kendi aralarında değiştirirse hatasını düzeltmiş olur?
Erkek üreme hücresi olan sperm, kuyruğu sayesinde aktif hareket eder. Yumurtaya göre küçüktür. Baş, boyun ve kuyruktan oluşur. Çekirdeği büyüktür ve sitoplazması azdır. Dişi üreme hücresi olan yumurta ise hareketsizdir. Sperme göre çok büyüktür. Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten oluşur. sitoplazması ve besin maddesi sperme göre daha fazladır. Buna göre Seda 3 ve 4 numaralı özelliklerin yerlerini kendi aralarında değiştirirse hatasını düzeltmiş olur.

Soru: 1. Salgı Bezleri
2. Sperm Kanalı
3. Penis
Yukarıda verilen erkek üreme organlarının görevleri aşağıdakilerden hangileridir.
a. Spermleri testislerden penise taşır.
b. Spermlerin ve idrarın erkek vücudundan dışarı çıkmasını sağlar.
c. Spermlere kaygan bir ortam oluşturarak hareketlerini kolaylaştırır.
Salgı bezleri, spermlere kaygan bir ortam oluşturarak hareketlerini kolaylaştırır. Sperm kanalı, spermleri testislerden penise taşır. Penis, spermlerin ve idrarın erkek vücudundan dışarı çıkmasını sağlar. Buna göre 1 ile belirtilen organın görevi C'de, 2 ile belirtilen organın görevi a'da, 3 ile belirtilen organın görevi b'de verilmiştir.

Soru: Yukarıdaki şekilde dişi üreme yapı ve organlarından bazıları K, L ve M harfleri ile gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi söylenebilir?
K döllenmenin gerçekleştiği yerdir.
L yumurtanın üretildiği yerdir.
M zigotun yerleştiği ve geliştiği yerdir.
Şekilde K ile gösterilen yapı yumurta kanalıdır. Yumurta kanalı döllenmenin gerçekleştiği yerdir. L ile gösterilen yapı yumurtalıktır. Yumurtalık yumurtanın üretildiği yerdir. M ile gösterilen yapı döl yatağıdır. Döl yatağı zigotun yerleştiği ve geliştiği yerdir. Buna göre verilen ifadelerin üçü de söylenebilir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi