Açık Önermeler

Açık ÖnermelerNot: Herhangi bir E evrensel kümesi üzerinde tanımlanmış bir p önermesini doğrulayan kümeye açık önermenin doğruluk (çözüm) kümesi denir.

9. sınıf mantık Açık Önermeler konu anlatımı Hocalara Geldik

9. sınıf mantık Açık Önermeler Konu Anlatımı LiseGo9. sınıf mantık Açık Önermeler konu anlatımı Eba

Verilen bir ifadenin içinde en az bir değişken varsa, değişkenin durumuna göre ifade doğru ya da yanlış oluyorsa bu ifadeye açık önerme denir. Örnek: p(x): "x bir gezegendir." ifadesi bir açık önermedir. Bu önermede x yerine dünya yazılırsa p(dünya): "dünya bir gezegendir." olur. x = dünya için bu önerme doğrudur. Buna göre p(dünya) = 1 olur. x yerine ay yazılırsa p(ay): "ay bir gezegendir." olur. x 0 ay için bu önerme yanlıştır. Örnek: p(x): "2x + 1 = 5" açık önermesinin x = 1, x = 2 ve x = 4 değerleri için doğruluk değerini bulalım. Çözüm: p(x): "2x + 1 = 5" olduğuna göre x = 1 için p(1) önermesi yanlıştır. Doğruluk değeri sıfırdır. x = 2 için p(2) önermesi doğrudur. Doğruluk değeri 1 dir. x = 4 için p(4) önermesi yanlıştır. Doğruluk değeri sıfırdır.
Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi