Depremler 10. Sınıf


Kategoriler: 10. Sınıf Coğrafya, Çevre ve Toplum 10. Sınıf, Coğrafya

Büyük ölçüde fay hatları boyunca yer kabuğunun kırılmasıyla meydana gelen yer hareketleridir, Depremler ayrıca volkanik hareketler veya yer altındaki boşlukların çökmesiyle de meydana gelirler.

  • Depremler, daha çok yakın jeolojik zamanlarda meydana gelen bölgelerde yaygındır.
  • Depremler genç kıvrımların bulunduğu yerlerle levha sınırları boyunca meydana gelirler.
  • Depremlerin yoğun olarak gözlendiği bölgeler yeryüzünde üç ana kuşak oluşturur.

1. Kuşak: Pasifik deprem kuşağıdır. Şili’den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD’nin batı kıyıları ve Alaska’nın güneyinden Aleutian Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik adaları ve Yeni Zelanda’yı içine alan en büyük deprem kuşağıdır. Yeryüzündeki büyük depremlerin % 81’i bu kuşak üzerinde gerçekleşir.2. Kuşak (Alp-Himalaya): Endonezya’dan (Java-Sumatra) başlayıp Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlantik Okyanusu’na ulaşan kuşaktır. Yeryüzündeki büyük depremlerin % 17’si bu kuşakta oluşur.

3. Kuşak (Atlantik): Bu kuşak Atlantik ortasında yer alan levha sınırı (Atlantik Okyanus Sırtı) boyunca uzanır. Bu kuşak üzerinde kara parçası olmadığı için, insanoğlunu pek fazla ilgilendirmez.

  • Bugüne kadar meydan gelen depremlerin % 68’i Pasifik kuşağında, % 21’i Akdeniz-Himalaya kuşağında ve kalan % 11’i de diğer bölgelerde gerçekleşmiştir.
  • Bu üç kuşağın dışında Doğu Afrika Rift Hattı Bölgesi de yeryüzünün depremli bölgeleri arasına dahil edilebilir. Nitekim bu kuşak Doğu Afrika’dan başlayıp ülkemizde Maraş’ta sona ermekte ve 7200 km uzunluğuyla en uzun fay hattını oluşturmaktadır.
  • Yeryüzünde depremlerin en az görüldüğü bölgeler ise eski jeolojik zamanlarda oluşmuş kıta çekirdekleriyle birinci jeolojik zamanda oluşmuş ve masif adı verilen arazilerden meydana gelmektedir. Dünya’nın en depremsiz yerleri ve eski kıta çekirdekleri arasında Kanada’nın kuzey ve doğusu (Kanada Kalkanı), İskandinavya Yarımadası, Avustralya, Doğu Avrupa, Sibirya, Brezilya Amazon Havzası, Arabistan Yarımadası ve Kuzey Afrika Büyük Sahrası sayılabilir.

Tarihte kaydedilmiş en şiddetli 9 depremTemel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi