Çevre Kirliliği Sebepleri Coğrafya Tyt


Kategoriler: Ders Videoları

ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Su Kirliliği

  • Çevre kirliliğinden en çabuk, en kolay ve en çok etkilenen sudur.
  • Suyun kirlenmesinde evsel ve sanayi atıkları, yanmış yağlar, mazot, katman, fabrikalardan çıkan kimyasal maddeler, zirai ilaçlar, gübreler ve deterjanlar etkilidir.
  • Su kirliliği sonucu beyinde ve dolaşım sistemlerinde bozulmalar, böbrek yetmezliği, boğaz enfeksiyonu, kusma, mide kanaması, kramp, şok ve solunum durması gibi hastalıklar ortaya çıkar.
  • Sulardaki kurşun; beyin, böbrek, karaciğer, mide, bağırsak sistemi ve kemik iliğindeki hastalıklara neden olur.
  • Sulardaki amonyak; boğaz, yemek borusu ve bağırsak sisteminde tahrişlere, kusma, mide ağrıları gibi hastalıklara neden olur.

Toprak Kirliliği

Hızlı nüfus artışı plansız kentleşme, nükleer denemeler, savaşlar, zirai ilaçlar toprak kirliliğine neden olmaktadır.

Toprağa karışan deterjanlar, kimyasal gübreler, klorlu veya cıvalı tarım ilaçları, sanayide bırakılan asitler, sönmemiş kireç, amonyak, maden cevherinin işlenmesi sonucu oluşan atıklar, nükleer sızıntılar toprak kirliliğini arttırır.

Toprak Kirliliğinin Sonuçları

  • Topraktaki canlılar yaşamsal fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremez.
  • Tarımda üretim ve verim azalır.
  • Çiftçiler olumsuz olarak etkilenir. Bu durum göçe bile neden olabilir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar