2. Selim Dönemi (1566 – 1574)

2. Selim Dönemi (1566 – 1574)

Kategoriler: Tarih

1. II. Selim, Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümüyle tahta geçmişti. Babasına göre oldukça sakin olması ve seferlere çıkmaması oldukça dikkat çekicidir, bu yüzden daha çok sadrazam Sokullu bu dönem siyasi faaliyetlere yön vermiştir.

2. II. Selim Döneminde 1568 yılında Sokullu komutasında Cenevizler’den Sakız Adası alındı.

3. 1568 yılında çıkan Yemen isyanları bastırılmış, 1569’da da Endonezya Seferi’ne çıkılarak Açe’ye kadar sınırlar genişletilmiştir.

1571 KIBRIS’IN FETHİ
Nedenleri;
1. Kıbrıs’ta yaşayan Venedik korsanlarının, Osmanlı ticaret ve hac gemilerine saldırması.
2. Mısır’ın fethiyle birlikte Kıbrıs Venediklerinin Osmanlı Devleti’ne vergi ödemeye başladıkları vergiyi kesmesi.
3. Doğu Akdeniz’de Osmanlı hakimiyetinin sağlanmak istenmesi.

İşte tüm bu nedenlerden dolayı Lala Mustafa Paşa II. Selim’i razı edip 1570’te Kıbrıs’ı kuşattı. Sokullu Mehmet Paşa’nın karşı çıkmasına rağmen Kıbrıs 1571’de fethedildi. (Sokullu Avrupa Haçlı İttifakının harekete geçmesinden çekiniyordu.)

Uyarı: Kıbrıs’ın fethiyle Osmanlı Doğu Akdeniz hakimiyetini ve Mısır Deniz Yolu’nun güvenliğini sağladı.

Uyarı: Kıbrıs’ın Türkleşmesi ve İslamlaşması için Kayseri, Bozok, Niğde, Konya ve Karaman sancaklarından Türkmenler Kıbrıs’a yerleştirildi.

1571 İNEBAHTI MAĞLUBİYETİ

1. Kıbrıs’ın fethinde Sokullu haklı çıktı ve Avrupa Haçlıları yeniden harekete geçti. Malta Şövalyeleri Papalık, Venedik ve İspanyollardan oluşan Haçlı donanmaları Yunanistan’ın İnebahtı Körfezi’nde 1571 yılında Osmanlı donanmalarını yaktı.
2. Bu faciadan sadece Uluç Ali Paşa’nın filosu kaçabildi.
3. Sokullu bu facianın ardından bozulan Osmanlı prestijini toparlamak amacıyla altı ay içinde mükemmel bir donanma kurdu. 1572’de Akdeniz’e açılan Osmanlı donanmasına karşı herhangi bir Avrupa donanması çıkamadı.
4. Hazır, Tunus önlerine gelen Osmanlı donanması 1574’te Tunus’u Osmanlı topraklarına kattı.
5. II. Selim 1574 yılında sarayda öldü (sarayda ölen ilk padişahtır).



] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar