Türkiye’de Bitki Örtüsü 10.Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 10. Sınıf Coğrafya, Coğrafya, Doğal Sistemler 10. Sınıf
 • Ülkemiz bitki türü ve çeşitliliği yönünden dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Türkiye’de 12 binden fazla bitki türü vardır.
  Ülkemizde bitki örtüsü çeşitlerinin fazla olmasının nedenleri şu şekilde açıklanabilir:
  – İklim çeşitliliğinin fazla olması -› (Karadeniz, Akdeniz Ilıman Karasal ve Sert Karasal İklimin etkili olması)
  – Topografya -› (Türkiye’de yeryüzü şekillerinin engebeli olması ve kısa mesafede yükselti farklılıklarının sıcaklık, nem ve yağış koşullarını etkilemesi)
  – Türkiye’nin matematik konumu -› (Ülkemizin Orta Kuşak’ta yer almasının farklı iklimsel koşulların oluşmasına neden olması)
  – Toprak örtüsünün çeşitliliği -› (Türkiye’de farklı toprak türlerinin görülmesi ve bu toprakların mineral ve geçirgenlik özelliğine göre bitki türlerinin yetişmesi)
 • Türkiye’nin büyük bir bölümünde kurak ve yarı kurak iklim hakimdir. Bu iklim bölgelerinde yazların sıcak ve kurak, kışların soğuk ve kar yağışlı olması bitki örtüsünün kurakçıl özellikte olmasına neden olur.
 • Türkiye’nin büyük bir bölümü Akdeniz iklim kuşağında yer almaktadır. Bu iklim bölgesinde yaz kuraklığına dayanıklı kızılçamlar ve maki bitki toplulukları yaygın olarak yetişir.
 • Yağış ve nem miktarının fazla olduğu Karadeniz iklim bölgesinde ise ormanlar geniş yer kaplar.

1. Endemik Bitkiler: Ülkemizde dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen, sadece belli bir alanında yetişen bitki türleri bulunmaktadır. Bunlara “endemik bitkiler” denir.

Örneğin; Kazdağı köknarı, Marmaris’te Sığla ağacı, Göller Yöresinde Kasnak meşesi, Zonguldak Yenice’de Istranca meşesi, Datça Yarımadasında Datça hurması, Yozgat ve çevresinde İspir meşesi bunların başlıcalarıdır.

2. Relikt Bitkiler: 3. ve 4. jeolojik zamanda oluşmuş ve günümüze kadar varlığını sürdürmüş eski jeolojik dönemlere ait kalıntı bitkilerdir.

Örneğin; Bartın at kuyruğu, Tersiyer Dönemi’nden kalma Anadolu sığla ağacı relikt bitkilerdendir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar