Şiir ve Gelenek


Kategoriler: Şiir, Şiirde Kavramlar, Türk Dili ve Edebiyatı

İnsanları duygu, düşünce ve hayal bakımından yüksek bir kültüre eriştirmek için eğiten bilim ve sanat dalıdır. Edebiyat, bu amacı gerçekleştirmek için sözlü ya da yazılı anlatımı araç olarak kullanır ve bu araçların estetik anlamda güzel, inandırıcı, düşündürücü, duygu verici, hayal kurucu vb. etkide olması için çalışır. Edebiyat, kendi alanına giren sözlü ve yazılı ürünleri, sanatları, akımları ve kuralları ile edebiyat tarihi adını alır. Toplumlar, yaşadıkları süre içinde değişik kültürel evrelerden geçerler. Bu kültürel evreler de onların edebiyatlarına yansır.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi