Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Şiir, Şiirde Kavramlar, Türk Dili ve Edebiyatı

İnsanları duygu, düşünce ve hayal bakımından yüksek bir kültüre eriştirmek için eğiten bilim ve sanat dalıdır. Edebiyat, bu amacı gerçekleştirmek için sözlü ya da yazılı anlatımı araç olarak kullanır ve bu araçların estetik anlamda güzel, inandırıcı, düşündürücü, duygu verici, hayal kurucu vb. etkide olması için çalışır. Edebiyat, kendi alanına giren sözlü ve yazılı ürünleri, sanatları, akımları ve kuralları ile edebiyat tarihi adını alır. Toplumlar, yaşadıkları süre içinde değişik kültürel evrelerden geçerler. Bu kültürel evreler de onların edebiyatlarına yansır.] }

Silmedik bunca yetimin gözünün yaşlarını
Taşa topraklara sürdük o güzel başlarını
Vatanın bağrına vurduk vatanın taşlarını
Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini
Yoğ imiş kurtaracak bahtı kara maderini
Bu şiir parçası için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Vatan teması işlenmiştir.
B) Şiirde ahengi sağlayan unsurlardan yararlanılmıştır.
C) Serbest tarzda yazılmıştır.
D) Şairin kişisel duyguları dizelere yansımıştır.
E) Vatanı düşman elinden kurtaracak birinin olmadığı dile getirilmiştir.

Aşağıdakilerin hangisinde tam uyak vardır?
A) Kumrular dem çeker derelerinde
Dudular seslenir tepelerinde
B) Turna gibi gözlerini süzüyor
Geyiklere yoldaş olmuş geziyor
C) Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi
Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi
D) Ak çiçekler domur domur göz verir
Sallandıkça birbirine söz verir
E) Bir kısmına yayla vermiş köy vermiş
Bir kısmına büyük büyük pay vermiş

Aşağıdaki dizelerin hangileri arasında tunç uyak vardır?
A) Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
Dağlar, gümbür gümbür seslenmelidir
B) Ağır ağır giden iller bizimdir
Yüce dağdan aşan yolar bizimdir
C) Düşmanı arar buluruz
Öcümüz komaz alırız
D) Sandınız mı Kars Kal'ası yıkılır
Boz atlar üstünde kılıç salınır
E) Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar