Ses Dalgalarının Genliği 10.Sınıf Fizik

Ses Dalgalarının Genliği 10.Sınıf Fizik

Kategoriler: 10. Sınıf Fizik, Dalgalar, Fizik

Titreşen taneciklerin denge konumuna olan maksimum uzaklığına genlik denir. Titreşimin genliği ses dalgasının enerjisinin bir ölçüsüdür. Taneciğe ne kadar büyük enerji verilirse titreşim genliği o kadar büyük olur. Genlik aynı zamanda ses dalgasının şiddetini gösterir. Titreşimin genliği büyükse sesin şiddeti de o kadar fazladır. Sesin şiddeti desibel metre ile ölçülür. Sesin şiddetinin birimi de desibeldir ve kısaca dB ile gösterilir.

Diyapazon: Esnek bir metalden yapılan U şeklinde bir cisimdir. vurulduğunda sabit frekansta ses çıkarır. Farklı boy ve uzunluklarda yapıldığında değişik frekanslı sesler üretilmiş olur. Diyapazonun boyu arttıkça titreşim frekansı azalır. Böylece boyu uzun olan diyapazondan kalın ses, boyu kısa olan diyapazondan ince ses elde edilir.

Rezonans: Çelikten yapılmış özdeş askılar yan yana konulup birine bir metal tokmakla vurulduğunda titreşerek ses çıkartır. Benzer sesin yandaki askılıktan da geldiği duyulur.

Aynı şekilde aynı maddeden yapılmış özdeş K, L diyapazonlarından birine bir tokmakla vurulduğunda diğer diyapazondan da sesin geldiği duyulur. Bu olaya rezonans denir. Titreşen bir cisimle birlikte etki olmadan titreşme olayına rezonans denir.

Şekildeki K ve L diyapazonlarına aynı kuvvetle vurulursa K diyapazonundan çıkan sesin frekansı küçük, L ninkinden çıkan sesin frekansı büyük olur. Böylece K den kalın ses, L den ince ses elde edilir.

 

Sesin Yansıması ve Yankı konusuna gitmek için tıklayın.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar