Sayı Sıfatı


Kategoriler: Şiir, Sıfatlar (Ön Adlar), Türk Dili ve Edebiyatı

Sayı Sıfatı: İsimlerin sayısını belirten sıfatlara “sayı sıfatı” denir.Dedesini üç yıl önce kaybetmişti.
Sanırım on beş işçi göçük altında kalmış.
cümlelerindeki “üç” ve “on beş” sözcükleri isimlerin sayısını tam olarak belirttiğinden “asıl sayı sıfatı“dır.

Asansörle yedinci kata çıktı.
Yarışmacılar dördüncü soruya cevap veremedi.
cümlelerinde “yedinci” ve “dördüncü” sözcükleri “sıra sayı sıfatı“dır. Sıra sayı sıfatları “-ncı, -nci” eklerini alır ve hem sıra hem sayı bildirir.

Pastadan herkese ikişer dilim ikram etti.
Çocuklara birer elma verecek.
cümlelerinde “ikişer” ve “birer” sözcükleri “üleştirme sayı sıfatı“dır. Bu tür sıfatlar, “-ar, -er” eklerini alarak üleştirme anlamı taşır.Şirketin yüzde yirmi beş hissesi satılacak.
Ünlü şairin ölümünün üstünden çeyrek asır geçmiş.
cümlelerindeki “yüzde yirmi beş” ve “çeyrek” sözleri kesir bildirdiğinden “kesir sayı sıfatı“dır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi