Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Olayları Özet Tablosu


Kategoriler: Tarih] }

Osman Bey Dönemi Olayları:
Bizans ile Koyunhisar Savaşı yapılmıştır. Bu savaş Bizans ile yapılan ilk savaştır.
Osman Bey Döneminde aşiret fetihlerle "Uç Beyliği" haline gelmiştir.
Ahilik Teşkilatı'nın dini ve ekonomik gücünden faydalanılmıştır.
Fetihler genelde Bizans sınırlarında yapılmıştır.
İlk Osmanlı parası bakırdan basılmıştır (Mangır).
İlk Osmanlı vergisi konmuştur. (Bac)
Orhan Bey Dönemi Olayları:
Bursa fethedilmiştir ve Osmanlı'nın başkenti olmuştur (1326).
Karesioğulları Osmanlı egemenliğine alınmıştır (Osmanlı'ya katılan ilk beylik).
Rumeli'de ilk fetih gerçekleşmiştir (Çimpe Kalesi).
İlk Osmanlı medresesi açılmıştır (İznik'te).
Divan Teşkilatı kurulmuştur.
İlk düzenli ordu oluşturulmuştur (Yaya ve Müsellem).
İlk gümüş Osmanlı parası basılmıştır.
1. Murat Dönemi Olayları:
Edirne Osmanlı'nın başkenti olmuştur. (Avrupa yakasında ilk başkent)
Sırpsındığı Savaşı ile Haçlılar yenilgiye uğratılmıştır.
I. Kosova Savaşı'nda Haçlılar yenilgiye uğratılmıştır. (1389). (Balkanlardaki fetihler kalıcı hale gelmiştir.)
İskan politikası etkili bir şekilde uygulanarak Türkmenler, Balkan topraklarına yerleştirilmiştir.
Kapıkulu Ocağı kurulmuştur.
İlk kez defterdar ataması yapılmıştır.
1. Bayezid Dönemi Olayları:
Anadolu (Güzelcehisar) Hisarı yapılmıştır.
İlk kez Anadolu Türk Birliği sağlanmıştır.
Niğbolu Savaşı'nda Haçlılar yenilmiş ve Bizans Osmanlı'ya vergi ödemeyi kabul etmiştir (1396).
Osmanlı Ordusu Ankara Savaşı'nda Timur'un ordusuna yenilmiş ve Osmanlı Devleti "Fetret
Devri"ne girmiştir. (1402)
Fetret Devrinde Osmanlı Devleti Balkanlar'da toprak kaybına uğramamıştır. Bunun nedeni Balkan
milletlerine karşı uygulanan istimalet (hoşgörü) politikasıdır.
Hristiyan halka din ve vicdan özgürlüğü tanınmıştır.
Anadolu Türk Birliği bozulmuştur. (Timur'un Anadolu beylerine topraklarını geri vermesiyle)
1. Mehmet Dönemi Olayları:
Ankara Savaşı'ndan sonra bozulan devlet otoritesini yeniden tesis ettiği için "Osmanlı Devleti'nin
ikinci kurucusu" ünvanını almıştır.
Şeyh Bedrettin İsyanı bastırılmıştır.
Venediklilerle ilk deniz savaşı yapılmıştır. (Ancak kaybedilmiştir.)
2. Murat Dönemi Olayları:
Macarlar ile Edirne Segedin Antlaşması yapılmıştır.
Varna Savaşı'nda Haçlılar yenilgiye uğratılmıştır.
II. Kosova Savaşı'nı Osmanlı Devleti kazanmıştır (1448). Bu savaşın kazanılması ile Türklerin
Balkanlardan atılamayacağı kesinleşmiştir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar