Önerme Nedir? 9. Sınıf

Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Mantık, Matematik

Önermeler Video

Önermeler Ders Notu

Bir bilim dalı içerisinde özel anlamı olan sözcüklerden her birine, o bilim dalının terimleri denir. Bazı terimler tanımlıdır, bazıları da tanımsızdır. Bazı terimlerin tanımsız oluşunun nedeni, ya çok bilinen oluşu ya da tanımlanmasının çok zor oluşudur. Örneğin; küme, matematiğin tanımsız terimi iken açı matematiğin tanımlı terimidir.

Önerme: Doğru ya da yanlış kesin bir hüküm (yargı) bildiren ifadelere önerme adı verilir. Matematikte önermeler genellikle p, q, r, s gibi küçük harflerle gösterilir.

Örnek: Aşağıdaki ifadelerden hangilerinin bir önerme olduğunu bulalım ve bu önermelerin doğruluk durumlarını inceleyelim.

a) Bir hafta sekiz gündür.
b) İyi günler!
c) Peri pacaları Türkiye’dedir.
d) Yemeğini yedin mi?

Çözüm: a ve c maddelerinde verilen ifadeler doğru ya da yanlış kesin bir hüküm bildirdiğinden birer önermedir. a önermesi yanlış önerme, c önermesi ise doğru bir önermedir.

b ve d maddelerinde verilen ifadeler bir hüküm bildirmediğinden önerme değildir.

Not: Bir cümlenin önerme olabilmesi için; Kesin bir hüküm bildirmesi ve bu hüküm herkesçe doğru ya da yanlış olması gerekmektedir. Önermeler hem doğru hem yanlış olamazlar. Genel olarak; emir, soru, ünlem cümleleri, anlamsız cümleler önerme değildir.

Örnek:
p : “1002 = 10000”
q : “10000 asal sayıdır.”
r : “10000 gün 27 yıI yapar. ”
s : “-10000 sayısı -10001 ‘den büyüktür.” birer önermedir.

Sonraki konu: Doğruluk değeri ve doğruluk tablosu

Önerme Nedir Soru ve Çözümleri] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar