Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom ve Periyodik Sistem, Atomun Yapısı, Kimya

Elektronun kütlesi proton ve nötronların kütlelerine göre çok kü- çüktür. Bu nedenle atomun kütlesi ifade edilirken elektronların kütlesi ihmal edilir. Bu nedenle bir atomun kütlesinin neredey- se tamamı çekirdeğindedir.

  • Atom çekirdeğinde bulunan proton ve nötronların toplam kütlesi çekirdek kütlesine, dolayısıyla atom kütlesine eşittir.
  • Bağıl olarak proton ve nötron kütlesi eşit ve 1 akb kabul edildiğine göre çekirdekteki bu iki taneciğin sayıları toplamı kütle numarası olarak ifade edilir.
  • Kütle numarası her zaman tam sayıdır.
  • Bir atomun sembolünün sol üst köşesine kütle numarası yazılır. Atom numarası ile kütle numarasının arasında yani sembolün sol orta kısmına da nötron sayısı yazılabilir.
    şeklindeki bir gösterim AI atomunun kütle numarasının 27 olduğunu ifade eder.
    Kütle numarası = Proton sayısı + Nötron sayısı] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar