Kategoriler: 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Milli Mücadele 12. Sınıf, Tarih

  • II. İnönü Savaşı üzerine Yunanlılar bir yandan işgal altındaki yerlerin halkına yaptıkları zulmü arttırmışlar, bir yandan da Anadolu’yu işgal etmenin kolay olmadığını anlamışlardır.
  • Yunanlılar, İtilaf devletlerinin kendilerine vaad ettikleri topraklara tam sahip olabilmek için saldırıya devam etmekten başka çıkar yol görmemişler ve saldırılarını yoğunlaştırmışlardır.

Bu doğrultuda;
– Yunanistan’da eli silah tutanlar askere alınmış,
– Tüm kaynaklar Yunan ordusunun emrine verilmiş,
– İngiliz hükümeti de bol para ve araç – gereçle Yunanlılara gereken yardımı yapmış,
– Yunanlılar, son bir genel saldırıyla Ankara’yı ele geçirmek üzere hazırlıklarını tamamlamışlardır.

  • Saldırıyı yönetmek üzere Yunan Kralı, Başbakanı ve diğer Yunan yetkilileri İzmir’e gelmişlerdir.
  • 10 Temmuz 1921’de Yunan taaruzu başlamış ve Afyon, Kütahya, Eskişehir Yunanlıların eline geçmiştir.

Kütahya – Eskişehir savaşlarında Alınan Yenilgi Sonrası Görülen Gelişmeler

1. TBMM’de bazı üyelerin “meclisin daha güvenli bir yer olan Kayseri’ye taşınması” teklifini, TBMM reddetmiştir.
2. Mustafa Kemal’in girişimleri ile “Ordunun Sakarya’nın D0ğusu’na çekilmesi” teklifi TBMM’de kabul edilmiştir.
3. TBMM’de birçok konuda yaşanan tartışmalarla yaşanan zaman kaybını önlemek, kararları etkin ve hızlı olarak uygulayabilmek için Mustafa Kemal’e “Başkomutanlık Yasası” ile meclis yetkilerinin kullanma olanağı verilmesi teklifi 5 Ağustos 1921’de çıkarılan Başkomutanlık Yasası ile kabul edilmiştir.

BİLGİ:

  • Ordunun maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak, yönetimi bir kat daha sağlamlaştırmak için Başkomutanlık Yasası (5 Ağustos 1921) ile meclis yetkilerinin Mustafa Kemal’e bırakılması, “devlet işlerinde Mustafa Kemal’in tek başına hareket etmesine” olanak sağlamıştır.
  • TBMM’nin bu konuyla ilgili yetkilerini Mustafa Kemal’e devretmesi, “demokratik esaslar ve ulusal egemenlik” anlayışlarıyla bağdaşmasa da, “Hızlı kararlar alıp uygulayabilmek” amacıyla dönemin koşulları gereği kabul edilmiştir.

4. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak ve halkın Kurtuluş Savaşı’na katılımını artırmak için Başkomutan olarak Mustafa Kemal, 7-8 Ağustos 1921’de Tekalif-i Milliye buyruklarını yayımlamıştır.

NOT: Kütahya – Eskişehir savaşlarında alınan yenilgiler üzerine TBMM’de birçok alanda tartışmalar görülmüştür. Bu tartışmalar,

  • TBMM’nin Kayseri’ye taşınması,
  • Ordu’nun Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesi,
  • Mustafa Kemal’e, “Başkomutanlık Yasası” ile meclisin bu konu ile yetkilerinin devredilmesi

gibi konularda yaşanmıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar