Açı Çeşitleri

Açı Çeşitleri Çözümlü Örnekler

Üçgen Nedir?

Üçgen Çeşitleri

I. Açılarına Göre Üçgen Çeşitleri

II. Kenarlarına Göre Üçgen Çeşitleri

Üçgende Açı Özellikleri

Üçgende Açılar Çözümlü Örnekler

Açı, başlangıç noktası ortak olan iki ışının birleşimine üçgen denir.
[OA ve [OB ye açının kenarları (kolları), O noktasına da açının köşesi denir.
Çemberi 360 eş dilime ayırdığımızda her bir dilimin açı ölçüsüne 1 derecelik açı denir ve 1° ile gösterilir.
Örnek: 5x – 40° lik açı bir dar açı olduğuna göre x in alabileceği ve tam sayı değerleri toplamı kaçtır?
O<5x-40<90
40<5x <130
8<x<26
9+25=34
Örnek: Ölçüsü (2a + 70°) olan açının bütünleri kaç derecedir?
180-(2a+70)=110-2a
Örnek: Kendisi tümlerinden 12° eksik olan açı kaç derecedir?
x ile 90 – x
x – (90 – x) = 12
2x = 102
x = 51
90 – 51 = 39
Örnek: Bütünlerinin ölçüsü, tümlerinin ölçüsünün iki katının 40° fazlası olan açı kaç derecedir?
Açı x ise
180-x=2.(90-x)+40
x = 40
Örnek: Bir açının tümlerinin bütünleri, kendisinden kaç derece büyüktür?
x –› 90-x –› 180-(90-x) = 90+x –› 90° fazladır.Üçgen, doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu bir geometrik şekildir.
ABC üçgeninin;
I. Kenarları [AB], [AC], [BC] dir.
II. Köşeleri A, B, C dir.
III. Açıları A, B, C dir.
Üçgenin temel elemanları kenar, köşe ve açıdır. Üçgenin yardımcı elemanları açıortay, kenarortay ve yüksekliktir.Üçgende Açı Özellikleri: Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı yüz seksen derece, dış açılarının ölçüleri toplamı ise üç yüz altmış derecedir. Üçgenlerde bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan diğer iki tane iç açının ölçüleri toplamına eşittir. Bir ikizkenar üçgenin tepe açısından çizilen yükseklik, açıortay ve kenarortay aynı doğru parçasıdır ve bu nedenle karşı kenarı iki eşit parçaya böler, karşı kenara dik olarak iner ve tepe açısını iki eşit parçaya ayırır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar