• Kategori yok
 • Üçgenlerde Temel Kavramlar

  Üçgende Açı Kenar Bağıntıları

  Bir üçgende; büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar bulunur. Bir üçgende; büyük kenar karşısında büyük açı,...

  Üçgende Açılar

  İkizkenar Üçgende Açılar Eşkenar Üçgende Açılar Üçgende Açılar 1 İsabet Akademi Üçgende Açılar 2 İsabet Akademi

  Açılar ve Doğruda Açılar

  Açılar Düzlemde uç noktaları ortak olan iki ışının birleşimine açı denir. Komşu Açılar Köşeleri ve birer kenarları ortak olan, fakat ortak...  Açı Çeşitleri  Açı Çeşitleri Çözümlü Örnekler

  Üçgen Nedir?  Üçgen Çeşitleri

  I. Açılarına Göre Üçgen Çeşitleri

  II. Kenarlarına Göre Üçgen Çeşitleri  Üçgende Açı Özellikleri  Üçgende Açılar Çözümlü Örnekler

  Açı, başlangıç noktası ortak olan iki ışının birleşimine üçgen denir.
  [OA ve [OB ye açının kenarları (kolları), O noktasına da açının köşesi denir.
  Çemberi 360 eş dilime ayırdığımızda her bir dilimin açı ölçüsüne 1 derecelik açı denir ve 1° ile gösterilir.
  Örnek: 5x – 40° lik açı bir dar açı olduğuna göre x in alabileceği ve tam sayı değerleri toplamı kaçtır?
  O<5x-40<90
  40<5x <130
  8<x<26
  9+25=34
  Örnek: Ölçüsü (2a + 70°) olan açının bütünleri kaç derecedir?
  180-(2a+70)=110-2a
  Örnek: Kendisi tümlerinden 12° eksik olan açı kaç derecedir?
  x ile 90 – x
  x – (90 – x) = 12
  2x = 102
  x = 51
  90 – 51 = 39
  Örnek: Bütünlerinin ölçüsü, tümlerinin ölçüsünün iki katının 40° fazlası olan açı kaç derecedir?
  Açı x ise
  180-x=2.(90-x)+40
  x = 40
  Örnek: Bir açının tümlerinin bütünleri, kendisinden kaç derece büyüktür?
  x –› 90-x –› 180-(90-x) = 90+x –› 90° fazladır.

  Üçgen, doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu bir geometrik şekildir.
  ABC üçgeninin;
  I. Kenarları [AB], [AC], [BC] dir.
  II. Köşeleri A, B, C dir.
  III. Açıları A, B, C dir.
  Üçgenin temel elemanları kenar, köşe ve açıdır. Üçgenin yardımcı elemanları açıortay, kenarortay ve yüksekliktir.

  Üçgende Açı Özellikleri: Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı yüz seksen derece, dış açılarının ölçüleri toplamı ise üç yüz altmış derecedir. Üçgenlerde bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan diğer iki tane iç açının ölçüleri toplamına eşittir. Bir ikizkenar üçgenin tepe açısından çizilen yükseklik, açıortay ve kenarortay aynı doğru parçasıdır ve bu nedenle karşı kenarı iki eşit parçaya böler, karşı kenara dik olarak iner ve tepe açısını iki eşit parçaya ayırır.