Hücre Bölünmeleri Testleri

Kalıtımın Temel İlkeleri Testleri

Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları Testleri

Soru: Hücre döngüsünün sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için büyüme ve bölünme olayları belirli noktalarda kontrol edilir. Aşağıdaki tabloda, hücrenin hayat döngüsündeki kontrol noktaları ve bu kontrol noktalarında kontrol edilen olaylar verilmiştir. Tabloya göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılae
A) G1’de meydana gelebilecek bir hata hücrenin mitotik evreye girmesini engeller.
B) G2’de meydana gelebilecek bir hata mutasyonlu hücrelerin oluşmasına neden olabilir.
C) M’de meydana gelebilecek bir hata kromozom sayıları birbirinden farklı hücrelerin oluşmasına neden olabilir.
D) Kontrol noktalarının çoğu mitotik evrede bulunur.
E) G2 evresinde kontrol yapılamadığında bölünme sonucu anormallik oluşmayabilir.

Soru: Eşeyli üreme yapan canlılarda, çiftler arasında kur yapma davranışları görülebilir. Aşağıdakilerden hangisi kur yapma davranışı değildir?
A) Polen üreten çiçeğin çeşitli kokular salgılayarak arıları kendine doğru çekmesi
B) Kedilerin ses çıkartması
C) Bazı kuşların dans etmesi
D) Bazı eklembacaklıların koku salgılaması
E) Bazı kuşların tüylerini kabartması

Soru: Aşağıdaki venn şeması mayoz I ve mayoz II’ye ait özelliklere göre hazırlanmıştır. Şemada içi taralı bölgeye için aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A) İğ ipliklerinin oluşması
B) Çekirdek bölünmesinin (karyokinez) gerçekleşmesi
C) DNA miktarının azalması
D) Metafaz evresinde kromozomların ekvator düzleminde iki sıralı hâlde dizilmesi
E) Sitoplazma bölünmesinin (sitokinez) gerçekleşmesi

Soru: Arif Öğretmen, aşağıdaki hücre şekillerini tahtaya çiziyor. Arif Öğretmen, şekilleri çizdikten sonra aşağıdaki soruyu sormuştur. Mitoz geçirmekte olan P ve R hücreleri neden diploit (2n) olamaz?
Soruya bazı öğrencilerin cevabı şöyledir:
Musa: R hücresi 3 kromozomludur. Diploit hücrelerin kromozom sayısı tek sayı olamaz.
Nihat: P hücresinde kromozomlar aynı büyüklükte olmadığından homolog değildir. Diploit hücreler homolog kromozom bulundurur.
Suna: Mitoz geçirmekte olduğundan diploit olamaz.
Hangi öğrencilerin cevapları doğrudur?
A) Yalnız Musa   B) Yalnız Suna   C) Musa ve Nihat
D) Nihat ve Suna    E) Musa, Nihat ve Suna


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar