Kategoriler: 10. Sınıf Biyoloji Testleri, 10. Sınıf Testleri, Testler

10. sınıf Eşeyli Üreme Test 1

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Eşeyli Üreme Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 ] }

Soru: Eşeyli üremede aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?
A) Erkek ve dişi gametlerin birleşmesi sonucunda zigot oluşması
B) Eşey ana hücrelerinden mayoz bölünmeyle eşey hücrelerinin oluşması
C) Zigotun ata canlılarla aynı kromozom sayısına sahip olması
D) Oluşan yavru ile ebeveynlerin aynı genetik yapıya sahip olması
E) Zigotun mitoz bölünmelerle yeni birey meydana getirmesi

Soru: Eşeyli üremenin temel özellikleri aşağıdaki gibi kartonlara yazılmıştır.
Temeli mayoz ve döllenmeye dayanır.
Türün değişen çevre şartlarına uyum olasılığı yüksektir.
Kalıtsal çeşitlilik görülür.
............................
Buna göre, boş bırakılan kartona aşağıdaki özelliklerden hangisinin yazılmasıyla eşeyli üremenin temel özellikleri tamamlanmış olur?
A) Eşey ana hücreleri mayozla oluşur.
B) Erkek ve dişi olmak üzere iki farklı eşey görev alır.
C) Embriyo mitoz bölünmelerle zigotu oluşturur.
D) Döllenmenin gerçekleşmesi için tek ata birey yeterlidir.
E) Tüm eşeyli üreyen canlılarda, her üreme sonunda bir yavru dünyaya gelir.

Soru: Aşağıdaki şekilde bir çiçeğin temel kısımları gösterilmiştir Şekilde X, Y, Z ve Gile gösterilen organlarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A) X'de polenler meydana gelir.
B) Y'de yumurta oluşur.
C) Z böceklerle tozlaşan bitkilerde büyüktür.
D) 0, Z'nin ürettiği fotosentez ürünlerini kullanır.
E) K, tek yıllık bitkilerde odunlaşarak gövdeyi oluşturur.

Soru: Eşeyli ve eşeysiz üreme ile ilgili verilen aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?
A) Eşeyli üreme, eşeysiz üremeye göre daha uzun sürede gerçekleşir.
B) Eşeysiz üreyen canlılar özelliklerinin yarısını anneden yarısını babadan alır.
C) Eşeysiz üreme sonucunda oluşan bireylerin farklı genetik yapıda olması mutasyonla açıklanır.
D) Eşeyli üreyen canlıların daha dayanıklı olma nedeni kalıtsal çeşitliliğin oluşmasıdır.
E) Aynı türün bireyleri arasında farklılığın görülme nedeni mayoz ve döllenmenin gerçekleşmesidir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar