Kategoriler: 10. Sınıf Biyoloji Testleri, 10. Sınıf Testleri, Testler

10. sınıf Hücre Bölünmesinin Nedenleri Test 1

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Hücre Bölünmesinin Nedenleri Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
6789Son
Geri dön

 ] }

Soru: Bir biyoloji öğretmeni, uyguladığı sınavda aşağıdaki soruyu sormuştur. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz.
* --------------  canlının en temel yapısal ve işlevsel birimidir.
* Belirli gelişim evrelerinden geçip olgunlaşan bir hücreden yeni hücrelerin oluşmasına --------------- denir.
* Hercanlının neslini devam ettirmek üzere kendine benzer yeni bireyler meydana getirmesine ------------ denir.
Sınavdan tam puan alan bir öğrencinin vermiş olduğu cevaplar, aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?
A) Hücre - bölünme - üreme
B) Protein- hücre - bölünme
C) Sitoplazma - protein - bölünme
D) Bölünme - hücre - bölünme
E) Hücre - üreme - bölünme

Soru: Bölünmenin ön koşulu, hücrenin belirli bir büyüklüğe ulaş , masıdır. Fakat hücre büyüklüğünün artması, bölünmesi için tek başına yeterli olmaz. Belirli büyüklüğe ulaşan hücrenin bölünmesi için ilgili şifrenin DNA tarafından verilmesi gerekir. Buna göre,
I. Hücrenin bölünmesi için yüzey / hacim oranının bozulması yeterlidir.
II. DNA'sı çıkarılmış bir hücrenin bölünmesi beklenmez.
III. Sitoplazma büyüklüğü ve DNA, hücre bölünmesini birlikte kontrol eder.
yorumlarından hangileri yapılabilir?

Soru: Talat Öğretmen, derste “Amip hücresinin sitoplazması, bölünmeye çok yakın bir aşamadayken kesilirse amipin bölünmesi engellenemez.” bilgisini verip aşağıdaki şekli öğrencilerine gösteriyor. Öğrencilerinden bu durum ile ilgili yorum yapmalarını istiyor.
Şerife: DNA tarafından bölünme sinyalleri gönderilmiştir.
Beyza: Bölünmenin gerçekleşmesi gerekmektedir.
Beyhan: Bölünme olmazsa DNA mutasyona uğrar.
Buna göre, öğrencilerden hangilerinin yaptığı yorumlar doğrudur?
A) Yalnız Şerife
B) Yalnız Beyza
C) Yalnız Beyhan
D) Şerife ve Beyza
E) Beyza ve Beyhan

Soru: Hücreler, belirli bir büyüklüğe ulaştığında bölünerek sayılarını artırırlar. Bu olayların nedeni ile ilgili,
I. Hücre büyümesi atıkların sitoplazmadan uzaklaştırılmasını zorlaştırır.
II. Sitoplazma miktarının artması ile çekirdeğin hücreyi yönetmesi zorlaşır.
III. Bölünme sonunda hücrede madde geçişinde aksama olur ,
ifadelerinden hangileri doğrudur?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar