Kategoriler: 10. Sınıf Biyoloji Testleri, 10. Sınıf Testleri, Testler

10. sınıf Mayoz Bölünme Test 1

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Mayoz Bölünme Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

10. sınıf Mayoz Bölünme Test 2

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Mayoz Bölünme Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

10. sınıf Mayoz Bölünme Test 3

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Mayoz Bölünme Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

10. sınıf Mayoz Bölünme Test 4

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Mayoz Bölünme Test 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

 ] }

Soru: Mayoz bölünmenin temel amacı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A) Bir hücreli canlılarda üremeyi sağlama
B) Gamet oluşumu sırasında kromozom sayısını yarıya indirme
C) Genetik yapısı farklı hücreler oluşturma
D) DNA miktarının iki katına çıkmasını sağlama
E) Kromozom sayısını sabit tutma

Soru: İnsanda gerçekleşen bir hücre bölünmesinin şeması, aşağıda verilmiştir. X, Y ve Z evrelerindeki DNA ve kromozom sayısındaki değişimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) X evresinde DNA miktarı iki katına çıkar ama kromozom sayısı değişmez.
B) Y evresinin sonunda kromozom sayısı yarıya iner.
C) Z evresinin sonunda oluşan hücrelerin DNA miktarı, başlangıçtaki hücrenin yarısı kadardır.
D) Y evresinin sonunda oluşan hücreler n kromozom sayısına sahiptir.
E) Başlangıçtaki hücre ile bölünme sonunda oluşan her bir hücrenin DNA miktarı aynıdır.

Soru: İnsanlarda kadın ve erkeklerin diploit hücrelerindeki kromozom formülleri, aşağıdaki gibi ifade edilir. Formüllerde a ve b ile gösterilen ifadelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) a, otozomal kromozomlardır.
B) b, gonozomal kromozomlardır.
C) Erkeklerde b kromozomlarından iki çeşit bulunur.
D) a kromozomları cinsiyetle ilgili bilgileri taşır.
E) Erkek ve kadınların diploit hücrelerinde a kromozomlarından 22 çift bulunur.

Soru: Profaz-I evresinde gerçekleşen cross over olayı, aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tanımlanır?
A) Kardeş kromatitlerin arasındaki parça değişimidir.
B) Homolog kromozomların kardeş kromatitler arasındaki parça değişimidir.
C) Homolog olmayan kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasındaki parça değişimidir.
D) Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasındaki parça değişimidir.
E) Eşlenmemiş homolog kromozomlar arasındaki parça değişimidir.

Soru: Mayoz bölünmenin anafaz-I evresinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?
A) İğ ipliklerinin boyunun kısalması
B) Sentromer bölünmesi
C) Homolog kromozomların rastgele kutuplara çekilmesi
D) Her bir kutba haploit sayıda kromozom çekilmesi
E) Homolog kromozomların kardeş kromatitlerinin birbirine bağlı olarak zıt kutuplara hareket etmesi


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar