Kategoriler: 10. Sınıf Biyoloji Testleri, 10. Sınıf Testleri, Testler

10. sınıf Eşeysiz Üreme Test 1

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Eşeysiz Üreme Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

10. sınıf Eşeysiz Üreme Test 2

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Eşeysiz Üreme Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

10. sınıf Eşeysiz Üreme Test 3

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Eşeysiz Üreme Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

10. sınıf Eşeysiz Üreme Test 4

Başla

Tebrikler - 10. sınıf Eşeysiz Üreme Test 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

 ] }

Soru: Bir biyoloji öğretmeni aşağıdaki metni öğrencilerine ver , miştir. Bireylerin sayılarını artırmak amacıyla çoğalmasına - - - - - - - - denir. Üreme, bireyin yaşamının devamı için değil - - - - - - - devamı için gereklidir. Üremeile, - - - - - - - - - bilgiler yeni nesle aktarılmış olur. - - - - - - - - üremede yavrular tek ata canlıdan oluşur. Öğrenciler, verilen metindeki boşlukları aşağıdaki kavramlar ile doldurulduğunda hangi kavram boşta kalır?
A) Üreme B) Neslin C) Eşeyli D) Eşeysiz E) Kalıtsal

Soru: Aşağıda bir bitkinin üreme şekli gösterilmiştir. Verilen üreme çeşidi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Oluşan yavru ana canlı ile aynı genetik yapıya sahiptir.
B) Yeni canlının oluşumu sırasında mayoz bölünme ve döllenme gerçekleşir.
C) Yeni canlının oluşumu sırasında hücre farklılaşmaları meydana gelir.
D) Ana ve yavru canlının ortama uyum yetenekleri aynıdır.
E) Yavru ve ana canlının toplam hücre sayılar farklı olabilir.

Soru: Bölünerek üreme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Eşeysiz üremenin en basit şeklidir.
B) Bakterilerde, arkelerde ve protista alemindeki bazı türlerde görülür.
C) Oluşan yeni hücrelerdeki kalıtsal materyal, birbirinin aynısıdır.
D) Oluşan hücrelerin sitoplazma miktarları farklı olabilir.
E) Oluşan hücrelerin DNA miktarı ana hücrenin DNA miktarının yarısı kadardır.

Soru: Aşağıda protista aleminde bulunan bazı canlıların üreme şekilleri gösterilmiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Amipte bölünme her yöne gerçekleşebilir.
B) Öglenada eşeysiz üreme, boyuna bölünme ile gerçekleşir.
C) Paramesyumda sitokinez, enine bölünme ile gerçekleşir.
D) Oluşan tüm yavru hücrelerin genetik yapısı birbiriyle aynıdır.
E) Her üç üreme de bölünerek üremeye örnektir.

Soru: Aşağıda bakterilerin üremesi ile ilgili bilgi metni verilmiştir. Bakterilerde önce DNA kendini eşler ve eşlenme tamamlandıktan sonra DNA'lar birbirinden ayrılır. Hücre zarı içeriye doğru çöker. Sitoplazma ikiye bölünür. Arada hücre duvarının oluşmasıyla iki yeni bakteri meydana gelir. Uygun koşullarda bazı bakteriler 20 dakikada bir bölünerek çoğalır.
Bu metinle ilgili,
I. Bakteriler her koşulda 20 dakikada bir bölünür.
II. Bölünme öncesinde DNA eşlenmesi gerçekleşir.
III. Karyokinezi sitokinez izler. çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

Soru: Sporla üreme; tek hücrelilerden plazmodyumda, bazı mantarlarda, kara yosunu ve eğrelti otu gibi bazı tohumsuz bitkilerde görülür. Kalın bir örtüyle çevrili, olumsuz koşullara dayanıklı, özelleşmiş üreme hücrelerine spor adı verilir. Sporların uygun şartlarda gelişip yeni canlılar oluşturmasına sporla üreme denir. Sporlar, n kromozomludur ve uygun koşullarda mitozla yeni bireyler oluşturur. Sporla üremede döllenme gerçekleşmez.
Bu metinle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
A) Tohumsuz bitkilerde görülür.
B) Sporlar olumsuz çevre koşullarına karşı dayanıklıdır.
C) Bir hücrelilerde görülmez.
D) Sporlar döllenme olayına katılmaz.
E) Sporlar n kromozomludur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar