II. Viyana Kuşatması Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

II. Viyana Kuşatması (14 Tem 1683 – 12 Eyl 1683)

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Kanuni döneminde kuşatılıpta alınamayan Viyana’nın alınması halinde Osmanlının yeniden yükselme dönemine geçeceği düşüncesini taşımaktaydı.

Sefer 1683 yılının ilk aylarında başladı. Hedeflenen yer Yanıkkaleydi. Ancak Merzifonlu bazı komutanların karşı çıkmasına rağmen doğudan Viyana’ya yürüdü ve kuşatmayı gerçekleştirdi.

Ancak;

Kuşatma toplarının bulunmayışı

Avusturya’nın dışardan yardım alması

Kırım Hanı’nın görevini yerine getirmemesi

Viyana’nın güçlü surlarla çevrili olması

Devletteki iç çekişmelerin orduya yansıması

gibi nedenlerden dolayı Osmanlı ordusu ağır bir yenilgi aldı. Kuşatmanın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından; Merzifonlu idam edildi. Kırım hanlığı cezalandırıldı.

Osmanlılar fiilen gerileme devrine girdi. Papa’nın da çabaları sonucu Osmanlı’ya karşı Avusturya, Venedik, Lehistan, Malta ve son olarak Rusya’nın katıldığı “Kutsal İttifak” kuruldu. Kutsal İttifak devletleri ile Osmanlı Devleti arasında başlayan savaşlar onaltı yıl devam etti. Bu süre içerisinde dört padişah (IV. Mehmet, II. Süleyman, II. Ahmet, II. Mustafa) ve çok sayıda Sadrazam değişikliği oldu. II. Süleyman döneminde Sadrazamlığa getirilen Köprülü Fazıl Mustafa Paşa Avusturya Seferine çıktı. Padişah II. Ahmet döneminde Fazıl Mustafa Paşa Salankamen Savaşı’nda şehit oldu. Avusturya’ya karşı ikinci seferde başarılı olan II. Mustafa, üçüncü seferde Zenta Savaşı’nda mağlup oldu. Sonuçta İngiltere ve Hollanda’nın arabuluculuğu neticesinde Karlofça Antlaşması imzalandı (1699).

Buna göre;

  • Avusturya: Banat Yaylası ve Temaşvar hariç, Macaristan ve Erdel’i aldı.
  • Venedik: Mora Yarımadası ve Dalmaçya kıyılarını aldı.
  • Lehistan: Podolya ve Ukrayna’yı aldı.
  • Antlaşma 25 yıl sürecek ve Avusturya’nın garantisinde olacaktı.
  • Karlofça’da Rusya ile ateşkes antlaşması yapıldı. Barış antlaşması ise bir yıl sonra İstanbul’da imzalandı (1700 ).

İmzalanan İstanbul Antlaşması ile;

  • Azak Kalesi Rusya’ya bırakıldı.
  • Rusya İstanbul’da sürekli bir elçi bulunduracaktı.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar