İdealizm (Düşüncecilik, Fikircilik)


Kategoriler: Felsefe

Varlığı “idea” olarak kabul eden filozoflar, insan zihninden bağımsız bir varlığın ya da gerçekliğin var olduğunu savunurlar. Yani bu filozoflar, “realist” filozoflardır. Bu filozoflar, insan zihninden bağımsız olduğuna inandıkları varlığı, yani “idea”yı düşünce ya da kavram cinsinden bir varlık olarak tanımlarlar.Temsilcileri : Platon, Aristoteles, Farabi ve Hegel’dir.

Platon Varlık Anlayışı

Aristoteles Varlık AnlayışıFarabi Varlık Anlayışı

Hegel Varlık Anlayışı

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi