Farabi Varlık Anlayışı


Kategoriler: Felsefe

Farabi ( 870 – 950)

Arist0teles’in öğretisini İslam düşüncesine taşıdığından Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) unvanıyla anılmıştır. Varlıkları “zorunlu” ve “mümkün varlıklar’ olarak ikiye ayırır. Zorunlu varlık Tanrı’dır. Onun varlığı, maddeden bağımsızdır. Başkasına muhtaç değildir. Her şeyin ilk nedenidir. Asıl varlıktır. Ondan, on akıl taşar. Onuncu akıldan, mümkün varlıklar meydana gelir. Bunlar, maddedir.] }

AristoteIes'e göre beden, ruh içindir ve ruh, bedeni yaşatan güçtür. Bitkilerde besleyici ruh, hayvanlarda devindiren ruh, insanda ise düşünen ruh vardır.
Bu düşüncesiyle Aristoteles aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A) İdealar dünyası düşüncesini çürütmeyi
B) Tümelin bilgisine ulaşmayı
C) Bir ilk neden bularak onu temellendirmeyi
D) Doğuştan gelen bilginin varlığını reddetmeyi
E) Madde-form ilişkisiyle canlıları sınıflandırmayı


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar