Fizikte Modelleme Nedir?


Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Fizik, Fizik Bilimine Giriş

Fiziğin uğraş alanı içindeki bazı konularda gözle görülemeyen, ancak etkileri algılanan durumlar vardır. Bunları anlatabilmek için onları bildiğimiz, tanıdığımız elle tutulur gözle görülür varlık ya da olaylara benzetiriz. Benzeyen varlığa model denir. Benzetilen varlık ya da olaya hedef denir.Gerçek bir olay ya da olguya benzetilerek yapılan kopyalara veya hayalen zihinde tasarlanan olay ve olguların gerçek yaşamda canlandırılmasına modelleme denir.

Bilim insanlarının atomun iç yapısıyla ilgili çalıştığını düşünelim. Atom, doğrudan gözlemlenemeyecek kadar küçüktür. Bu yüzden bilim insanları modellemeye ihtiyaç duymuştur. Niels Bohr adlı bilim insanı atomun yapısını Güneş sistemimize benzetmiştir. Bu modele göre Güneş atom çekirdeğini, elektronlar da Güneş etrafında dolanan gezegenleri temsil etmektedir.Benzer olarak, mıknatısların etrafında dizilen demir tozlarını fark etmişsinizdir. Bu olay manyetik alanları anlatmak için N’den S’ye giden çizgilerle modellenebilir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi