Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Fizik, Fizik Bilimine Giriş 9. Sınıf

Fiziğin uğraş alanı içindeki bazı konularda gözle görülemeyen, ancak etkileri algılanan durumlar vardır. Bunları anlatabilmek için onları bildiğimiz, tanıdığımız elle tutulur gözle görülür varlık ya da olaylara benzetiriz. Benzeyen varlığa model denir. Benzetilen varlık ya da olaya hedef denir.

Gerçek bir olay ya da olguya benzetilerek yapılan kopyalara veya hayalen zihinde tasarlanan olay ve olguların gerçek yaşamda canlandırılmasına modelleme denir.

Bilim insanlarının atomun iç yapısıyla ilgili çalıştığını düşünelim. Atom, doğrudan gözlemlenemeyecek kadar küçüktür. Bu yüzden bilim insanları modellemeye ihtiyaç duymuştur. Niels Bohr adlı bilim insanı atomun yapısını Güneş sistemimize benzetmiştir. Bu modele göre Güneş atom çekirdeğini, elektronlar da Güneş etrafında dolanan gezegenleri temsil etmektedir.

Benzer olarak, mıknatısların etrafında dizilen demir tozlarını fark etmişsinizdir. Bu olay manyetik alanları anlatmak için N’den S’ye giden çizgilerle modellenebilir.] }

Konuyu anlatmak için çizilen resimler, formüller, geometrik şekiller ve grafikler birer modeldir. Modeller, bir olayın veya sistemin tanımlanması, araştırılması ve analiz edilmesi için oluşturulur. Atom modeli, yerküre modeli, güneş sistemi modeli ya da Dünya'nın manyetik alanı için oluşturulan bir model fizikte kullanılan modellemeye verilebilecek sayısız örnekten yalnız birkaçıdır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar