Elektrik Yükleri

Elektrik Yükleri

Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Elektrostatik, Fizik

Maddeler atomlardan oluşur. Atom da proton, nötron ve elektronlardan oluşur. Proton ve nötronlar atom çekirdeğinde bulunur. Elektronlar ise, çekirdeğin çevresindeki yörüngelerde dolanır.

 • Protonun sahip olduğu elektrik yükü pozitif yük (+) olarak adlandırılır.
 • Elektronun sahip olduğu elektrik yükü negatif yük (-) olarak adlandırılır.
 • Bir proton ile bir elektronun yük miktarları birbirine eşittir.
 • Nötron yüksüzdür.
 • Elektrik yükü q ile gösterilir.
 • SI birim sisteminde elektrik yükünün birimi coulombdur ve C ile gösterilir.
 • Bir elektronun yükünün, en küçük yük olduğu kabul edilir ve elemanter yük ya da birim yük denir. Birim yük e ile gösterilir.
 • Bütün yüklü cisimlerin yük miktarı birim yük cinsinden -3e, -e, e, 2e şeklinde ifade edilir.

Pozitif ve Negatif Yüklü Cisimler • Pozitif yükleri, negatif yüklerinden fazla olan cisimlere pozitif (+) yüklü cisimler denir.
 • Negatif yükleri, pozitif yüklerinden fazla olan cisimlere negatif (-) yüklü cisimler denir.

Nötr (Yüksüz) Cisim

 • Eşit sayıda proton ve elektronu bulunan bir atomun pozitif ve negatif yük miktarları birbirine eşittir. Böyle bir atoma nötr atom ya da yüksüz atom denir.
 • Nötr atomlardan oluşan bir cisme nötr cisim ya da yüksüz cisim denir.

Bilgi:

 • Yüklü bir cisim iki tür elektrik yüküne de sahiptir. Pozitif (+) yükle yüklü bir cisimde, pozitif yük miktarı, negatif yük miktarından fazladır. Negatif (-) yükle yüklü bir cisimde ise, negatif yük miktarı, pozitif yük miktarından fazladır.
 • Bir cismin nötr (yüksüz) olması hiç elektrik yükü olmadığı anlamına gelmez. Pozitif ve negatif yük miktarlarının eşit olduğu anlamına gelir.

Yüklü Cisimler Arasındaki Etkileşim

 • Elektrik yükü ile yüklü cisimler arasında bir kuvvet etkileşimi vardır.
 • Nötr cisimler birbirini itmez ve çekmez.
 • Aynı cins yükle yüklü cisimler birbirlerini iter.
 • Zıt cins yükle yüklü cisimler birbirlerini çeker.

Örnek: Elektrik yüküyle yüklü X, Y, Z cisimlerinden X cismi, Y cismini çekiyor, Z cismini ise itiyor.
Buna göre;
I. X ve Y cisimleri zıt cins yükle yüklüdür.
II. X ve Z cisimleri aynı cins yükle yüklüdür.
III. Y ve Z cisimleri zıt cins yükle yüklüdür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) I, Ilve III

Çözüm: Aynı cins elektrik yükü ile yüklü cisimler birbirlerini iter, zıt cins elektrik yükü işle yüklü cisimler ise birbirini çeker. X cismi, Y cismini çektiğine göre, bu cisimler zıt cins yükle yüklüdür. I doğrudur.
X cismi, Z cismini ittiğine göre, bu cisimler aynı cins yükle yüklüdür. II doğrudur.
Y ve Z cisimlerinden biri X cismi tarafından çekiIiyorken,diğeri X cismi tarafından itildiğine göre, bu cisimler zıt cins yükle yüklüdür. III doğrudur. Cevap ESonraki konular için aşağıdaki bağlantılara tıklayın…

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi