Elektrik Alan 9. Sınıf

Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Elektrostatik, Fizik
 • Dünya, çevresinde bir kütle çekim alanı oluşturur. Bu nedenle Dünya, yeryüzü yakınlarındaki cisimlere çekim kuvveti uygular.
 • Elektrik yükleri de, Dünya’nın çekim alanına benzer şekilde, çevresinde bir etki alanı oluşturur. Bu etki alanında bulunan yüklü cisimlere elektriksel kuwet etki eder.
 • Elektrik yüklerinin çevresinde oluşturduğu etki alanına elektrik alan denir ve E ile gösterilir.
 • Elektrik alan vektörel bir büyüklüktür.
 • Elektrik alan, pozitif birim yüke etki eden elektriksel kuvvet olarak tanımlanır.
 • Elektrik alanın büyüklüğü E ile gösterilir.

 • Bir q yükünün d kadar uzağındaki bir noktada oluşan elektrik alanın büyüklüğü aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır.
 • Yük birimi Coulomb (C), uzaklık birimi metre (m) alındığında elektriksel alanın birimi N/C (Newton/Coulomb) olur.

Elektrik Alan Çizgileri

 • Elektrik alan, elektrik alan çizgileri adı verilen, şekildeki gibi hayali çizgilerle modellenir.
 • Elektrik alan çizgileri üç boyutludur.
 • Elektrik alan çizgileri pozitif yüklerde, yükte başlayıp sonsuza doğru, negatif yüklerde ise sonsuzda başlayıp negatif yükte son bulacak şekilde çizilir.
 • Elektrik alan şiddetinin fazla olduğu yerlerde çizgiler sık, elektrik alan şiddetinin az olduğu yerlerde ise çizgiler seyrek çizilir.
 • Elektrik alan çizgileri hiçbir zaman kesişmez. Bir noktada birden fazla yük elektrik alan oluşturduğunda, bu noktada bileşke elektrik alan oluşur.

Elektrik Alan Soruları ve ÇözümleriÖrnek: Yükleri sırasıyla -q ve +8q olan özdeş, iletken X ve Y kürelerinin, aralarındaki O noktasında oluşturduğu elektriksel alanların büyüklükleri Ex ve Ey dir. Buna göre, Ex / Ey oranı kaçtır?
Çözüm: X küresinin yükü negatif olduğun O noktasında oluşturduğu elektriksel alan, şekildeki gibi doğrudur. Y küresinin yükü pozitif olduğundan, onun da O noktasında oluşturduğu elektriksel alan X'e doğrudur. Kürelerin O noktasında oluşturduğu elektriksel alanların büyüklükleri aşağıdaki gibi olur. Buna göre elektriksel alanların oranı aşağıdaki gibi olur. Cevap A


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar