Elektrik Alan

Elektrik Alan

Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Elektrostatik, Fizik

 • Dünya, çevresinde bir kütle çekim alanı oluşturur. Bu nedenle Dünya, yeryüzü yakınlarındaki cisimlere çekim kuvveti uygular.
 • Elektrik yükleri de, Dünya’nın çekim alanına benzer şekilde, çevresinde bir etki alanı oluşturur. Bu etki alanında bulunan yüklü cisimlere elektriksel kuwet etki eder.
 • Elektrik yüklerinin çevresinde oluşturduğu etki alanına elektrik alan denir ve E ile gösterilir.
 • Elektrik alan vektörel bir büyüklüktür.
 • Elektrik alan, pozitif birim yüke etki eden elektriksel kuvvet olarak tanımlanır.
 • Elektrik alanın büyüklüğü E ile gösterilir. • Bir q yükünün d kadar uzağındaki bir noktada oluşan elektrik alanın büyüklüğü aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır.
 • Yük birimi Coulomb (C), uzaklık birimi metre (m) alındığında elektriksel alanın birimi N/C (Newton/Coulomb) olur.

Elektrik Alan Çizgileri

 • Elektrik alan, elektrik alan çizgileri adı verilen, şekildeki gibi hayali çizgilerle modellenir.
 • Elektrik alan çizgileri üç boyutludur.
 • Elektrik alan çizgileri pozitif yüklerde, yükte başlayıp sonsuza doğru, negatif yüklerde ise sonsuzda başlayıp negatif yükte son bulacak şekilde çizilir.
 • Elektrik alan şiddetinin fazla olduğu yerlerde çizgiler sık, elektrik alan şiddetinin az olduğu yerlerde ise çizgiler seyrek çizilir.
 • Elektrik alan çizgileri hiçbir zaman kesişmez. Bir noktada birden fazla yük elektrik alan oluşturduğunda, bu noktada bileşke elektrik alan oluşur.Elektrik Alan Soruları ve Çözümleri

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi