Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

Dram

Trajedi ve komedya dışında üçüncü bir tiyatro dalıdır. Dram kendi içinde “burjuva dramı”, “romantik dram , modern dram” gibi gruplara ayrılır.

Burjuva dramı, Fransız filozofu Diderot’nun trajediye karşı oluşturduğu ve “ağır başlı tür” diye adlandırdığı oyun türüdür.

Romantik dram, 19. yüzyılın ilk yarısında romantizm akımının etkili olduğu yıllarda trajedinin belli kurallarını yıkmak için meydana getirilen dram türüdür. Victor Hugo’nun“Cromwell” ön sözünden üç yıl sonra oynanan (1830) “Hernani” adlı dramı klasiklerle romantikler arasında şiddetli tartışmalara yol açmış; bu tartışmalar Fransız edebiyatında “Hernani Savaşları“ olarak adlandırılmıştır. Hernani, romantik tiyatronun doğuşuna zemin hazırlamıştır. Goethe ve Schiller romantik dramın temsilcileridir.

Romantik dramın özellikleri şunlardır:

1) Zaman ve yer birliği kurallarına uyma zorunluluğu yoktur
2) Hem acıklı hem güldürücü olaylar bir arada bulunabilir.
3) Olaylar, hem tarihten hem de günlük hayattan alınabilir.
4) Kişiler, her sınıf halktan seçilebilir.
5) Acı veren olaylar, sahnede oluş halinde gösterilir.
6) Perde sayısı yazarın isteğine bağlıdır.
7) Hem nazım hem nesir biçiminde yazılabilir.

Modern dram, trajedinin yerine geçen dram türü, romantizmin sona erişinden sonra her dönemde ve her akımda çeşitli değişikliklere uğrayarak günümüze kadar ulaşmıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar