Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı Ayt Coğrafya


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı

Ülkeler ekonomik kalkınmalarını sağlamak amacıyla doğal kaynaklardan yararlanmaktadır. Ancak günümüzde doğal kaynakların yoğun şekilde kullanılması ve bu kullanımın neden olduğu sorunlar gelecekte doğal kaynaklarla ilgili sıkıntıların yaşanmasına neden olacağı düşünülmektedir. Dünyadaki doğal kaynakların günümüzdeki tüketiminin bu hızla devam etmesi durumunda gelecek kuşakların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek doğal kaynaklardan yoksun kalmasına neden olacağı düşülmektedir.

Doğal kaynaklar ile doğal çevrenin korunması ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Sürdürülebilir kalkınma; günümüzdeki kuşakların ihtiyaçlarını ile gelecek kuşakların ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan doğal kaynakların kullanımını sağlayacak ekonomi politikalarını içerir.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için bu kaynakların kendini yenileme hızı, kirletici oranı ile doğanın kirleticileri temizleme hızı dikkate alınmalıdır.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için dikkate alınması gereken başlıca unsurlar şunlardır:

  • Doğal kaynak yönetimi ve geri dönüşüm stratejilerinin benimsenmesi
  • Çevresel değerlerin korunmasına öncelik verilmesi
  • Gelecek nesillerin ihtiyaçlarının dikkate alınması
  • Eşitlikçi sosyal ve ekonomik politikaların geliştirilmesi

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının gerçekleştirilebilmesi çevresel değerleri koruyan ekonomi politikalarının benimsenmesi ile mümkündür.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar