Dalton Atom Modeli 9. Sınıf Kimya

Dalton Atom Modeli 9. Sınıf Kimya

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom Modelleri, Atom ve Periyodik Sistem, Kimya

Dalton Atom Modeli (1803)

Dalton, atom modelini;

* kütlenin korunumu kanunu (Lavoisier),  sabit oranlar kanunu (Proust),

* kendisinin bulduğu katlı oranlar kanunu üzerine kurmuştur.

* Madde, atom denilen çok küçük taneciklerden oluşmuştur.

Bu modele göre,

* Atom, içi dolu berk küreciktir.

* Atom; parçalanamaz, yoktan var edilemez, varken de yok edilemez.

* Bir elementin bütün atomları kütle ve hacim olarak aynıdır.

* Farklı element atomları farklıdır.

* Kimyasal tepkimelerde atom sayısı ve cinsi korunur.

* Farklı element atomları belirli oranlarda bir araya gelerek bileşikleri oluşturur.

* Bilinen en küçük tanecik, atomdur.

Dalton Atom Modelinin Yetersizlikleri

* Bu modelde atom altı taneciklerden hiç bahsedilmemiştir.

* Daha sonraki bulgular atomda büyük boşluklar olduğunu ve atomun parçalanabildiğini ortaya koymuştur.

* İzotop atomların keşfedilmesiyle bir elementin bütün atomlarının özdeş olmadığı görülmüştür.] }

Democritus’un bir elementin en küçük birimine ‘‘bölünemeyen’’ anlamında atomos adını verdiğini daha sonraki yıllarda Lavoisier’in Kütlenin Korunumu Yasasını bulduğunu biliyorsunuz. Proust (Prus)’un sabit oranlar, Dalton’ın Katlı Oranlar Yasasını bulması bilimsel anlamdaki ilk atom modeli olan Dalton atom modelinin temelini oluşturur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar