Dalton Atom Modeli

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Atom Modelleri, Atom ve Periyodik Sistem, Kimya

İngiliz bilim insanlarından John Dalton elementler arasında oluşan bileşiklerde birleşme oranlarını inceleyerek yaklaşık 2000 yıl önce Democritus’un ortaya attığı atom fikrini tekrar ortaya atarak deneysel çalışmalar ile bu fikrini desteklemiştir.

Bu modele göre;

  • Bir maddenin en küçük yapı taşı daha küçük taneciklere bölünemeyen atomlardır.
  • Bir elementi oluşturan atomların tamamı kütle ve büyüklük bakımından özdeştir.
  • Atomlar içi dolu berk kürelerdir. (Bilardo topları gibi…)
  • Birbirinden farklı olan elementleri oluşturan atomlar da birbirinden farklıdır.
  • Farklı türde element atomları belirli ve tam sayılar ile ifade edilebilen kütle oranlarında birleşerek bileşikleri oluştururlar.

Dalton’un ortaya attığı yukarıdaki atom modeli günümüz bilgilerine göre önemli hata ve eksiklikler içermektedir.

  • Atomların yapısında büyük boşluklar olduğundan atomun içi dolu berk küre olduğu fikri hatalıdır.
  • Atomların yapısında pozitif, negatif ve yüksüz tanecikler olduğundan atomların parçalanamaz olduğu fikri hatalıdır. Radyoaktif olaylarda atomlar parçalanabilir.
  • Bir elementin farklı sayıda nötron içeren izotopları olduğundan aynı elementin tüm atomları aynıdır fikri hatalıdır.] }

Democritus’un bir elementin en küçük birimine ‘‘bölünemeyen’’ anlamında atomos adını verdiğini daha sonraki yıllarda Lavoisier’in Kütlenin Korunumu Yasasını bulduğunu biliyorsunuz. Proust (Prus)’un sabit oranlar, Dalton’ın Katlı Oranlar Yasasını bulması bilimsel anlamdaki ilk atom modeli olan Dalton atom modelinin temelini oluşturur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar