Çevre Sorunları İçin Yapılan Çalışmalar Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Çevre Sorunları İçin Yapılan Çalışmalar

Çevreye olan ilgi Dünya çapında artmaktadır.

Günümüzde her türlü insan yerleşmelerindeki sağlık, eğitim, yeşil alan ve konut sorunları ile ilgilenen yaşanabilirlik geniş anlamı veren çevre anlayışı hakim olmuştur.

Günümüzde birçok devlet, sivil kurum ve kuruluşlar insan hayatını tehdit eden sorunları yasal düzenlemelerle kontrol altına almaktadır.

Nüfusun hızla artması doğal kaynakların hızla tükenmesine ve çevre sorunlarının da artmasına neden olmaktadır.

Çevre sorunlarına bağlı olarak küresel sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır.

Ekolojik bozulma yoksulluğu arttırmaktadır.

Bu yoksulluğun kaldırılabilmesi için sürdürülebilir kalkınma modellerinin uygulanması zorunludur.

Uluslararası çaptaki sözleşmeler çevre hukukunun gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır.

Bazı Sözleşmeler

 • 1971 Ramsar Sözleşmesi: Sulak alanların korunması için
 • 1973 Washington Antlaşması: Nesli tehlikede olanbitki ve hayvan türlerinin ticaretinin önlenmesi için
 • 1977 Dünya Çölleşme Konferansı
 • 1978 Barcelona Antlaşması: Akdeniz’in kirliliğe karşı korunması amaçlı
 • 1979 Bonn Antlaşması: Tükenmekte olan göçmen kuşlarının korunması için
 • 1979 Bern Antlaşması: Avrupa’daki bitki ve hayvan türleri için
 • 1992 Dünya Çevre Zirvesi (Rio)
 • 1994 Çölleşmeyle Mücadele Antlaşması
 • 1994 Biyolojik Çeşitliliği Koruma Konferansı
 • 1996 Habitat 2 Konferansı (İstanbul)
 • 2002 Rio 10 Konferansı

Kyoto Protokolü

1977 yılında sera gazı etkisini azaltmak için sanayileşmiş ülkeler için hedef belirleyen uluslararası bir antlaşmadır.

Kyoto Protokolü; Birleşmiş Milletler iklim değişikliği çerçeve antlaşmasının yasal olarak bağlayıcı niteliğindedir.

Protokolün Kuralları

 • Atmosfere salınan sera gazı miktarı % 5’e çekilecek.
 • Fosil yakıtlarının kullanılmasından kaynaklı sera gazı miktarlarını azaltmaya yönelik mevzuatın yeniden düzenlenmesi
 • Çevreci durma ve enerji tasarrufu yapma
 • Alternatif enerji kaynaklarının kullanılması
 • Fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması
 • Yüksek enerji harcayan fabrikaların atık işlemlerinin yeniden düzenlenmesi
 • Termik santrallerde kirliliği en aza indirmek
 • Güneş ve nükleer enerjiyi ön plana çıkarmak
 • Fazla yakıt tüketenden ve fazla karbon üretenden fazla vergi alınması] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar