Bursa’nın Fethi (1326) 10. Sınıf Tarih

Bursa’nın Fethi (1326) 10. Sınıf Tarih

Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 10. Sınıf, Tarih

Osman Bey’in hedefi Bursa’yı almaktı. Bu amaçla şehri kuşatma altına aldı. Fakat rahatsızlığından dolayı kuşatmaya oğlu Orhan Bey devam etti. Orhan Bey öncelikle Bursa’nın Bizans ile bağlantısını kesmek için Mudanya Limanı‘nı ve Orhaneli‘yi fethetti.  Yardım alma umudunu kaybeden Bursa tekfuru şehri teslim etti.

Bursa’nın fethi sonucunda;

  • Devlet merkezi Bursa’ya taşındı.
  • İpek sanayinin merkezlerinden olan Bursa, Osmanlı hazinesine büyük gelir sağladı.
  • Bizans’ın Marmara’nın güneyindeki etkinliği kırıldı.

Bursa’nın fethi, Osmanlı Devleti’nin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu fetih ile birlikte Osmanlı Devleti, yeni bir başkent edinmiş, ekonomisini güçlendirmiş, kültürel açıdan gelişmiş ve Bizans’ı zayıflatarak Balkanlara açılma imkanı bulmuştur.] }

Soru: Orhan Bey Dönemi'nde Bursa alınarak başkent yapılmıştır. I. Murat Dönemi'nde ise Edirne alınmış ve Balkanlar için önemli bir üs olduğu için Edirne başkent yapılmıştır. Buna göre, Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde,
I. fetih politikasının devamlılığı,
II. balı ile diplomatik ilişki kurulması,
III. sosyal devlet anlayışının uygulanması
durumlarından hangilerine önem verdiği söylenebilir?
A) Yalnız I    B) Yalnız II   C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

Soru: Osmanlı Kuruluş Dönemi'nde ordu aşiret kuvvetlerinden oluştuğundan savaş bittikten sonra dağılırlardı. Bu durum;
I. düzenli ve sürekli bir ordu oluşturulması,
II. veraset sisteminin değiştirilmesi,
III. gaza ve cihat anlayışına son verilmesi
uygulamalarından hangileri ile son bulmuştur?
A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II           E) I, II ve III


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar