Kategoriler: 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 2. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya, Tarih

Birinci Dünya Savaşı sonunda dünya barışını korumak için kurulan Milletler Cemiyeti büyük devletlerin güdümünde hareket ederek tarafsızlığını koruyamamış ve İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasını önleyememişti. Dünya barışının yeniden kurulması ve korunması için yeni bir uluslararası kuruluşa ihtiyaç vardı. Bu nedenle İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD ve İngiltere liderleri yayınladıkları Atlantik Bildirisi ile (Ağustos 1941) Birleşmiş Milletlerin temellerini attılar.

1943 yılında Moskova Konferansı‘nda ABD, İngiltere, SSCB ve Çin daimi bir barış teşkilatının kurulması konusunda anlaştılar. Aynı devletler 1944 yılında Washington‘da bir araya gelerek teşkilatın görev ve yetkilerini belirlediler.

Yalta Konferansı‘nda (4 – 11 Şubat 1945) Mart 1945’e kadar Mihver Devletlere savaş ilan eden devletlerin Birleşmiş Milletlere üye olarak kabul edilmesi benimsendi.

Nisan – Haziran 1945’te Birleşmiş Milletleri resmen kurmak için San Francisco Konferansı toplandı. San Francisco Konteransına ABD, SSCB, İngiltere, Fransa ve Çin ile birlikte kırk altı devlet katıldı. Yaklaşık iki ay süren konferans sonunda 51 devlet temsilcisi Birleşmiş Milletler Antlaşmasını kabul etti.

Bu antlaşma ile Genel Kurul’da tüm üye devletlerin eşitliği, ancak Güvenlik Meclisinde büyük devletlerin üyeliğinin sürekliliği ve veto hakkına sahip olduğu kabul edildi. Böylece ABD, SSCB, İngiltere, Fransa ve Çin Güvenlik Konseyinde daimi üyelik veto hakkına sahip oldular.

Bilgi:

  • Birleşmiş Milletler Teşkilatı 26 Haziran 1945’te kurulmuştur. Birleşmiş Milletler Antlaşması ise 24 Ekim 1945’te yürürlüğe girmiştir.
  • Bu süreç sonunda Milletler Cemiyeti yetkilerini Birleşmiş Milletlere bırakarak sona ermiştir (19 Nisan 1946).
  • Birleşmiş Milletler; Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uluslararası Adalet Divanı, Vesayet Konseyi ve Genel Sekreterlik olarak idari bölümlere ayrılmıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar