Belirtme Sıfatı


Kategoriler: Şiir, Sıfatlar (Ön Adlar), Türk Dili ve Edebiyatı

a) İşaret Sıfatları:b) Belgisiz Sıfatlarc) Sayı Sıfatlarıd) Soru Sıfatları

 

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi