Atatürk’ün kişilik özellikleri 3.Sınıf Hayat Bilgisi


Kategoriler: Hayat Bilgisi

Atatürk’ün kişilik özellikleri:

 • Zeki ve çalışkandır.
 • İyi bir askerdir.
 • Planlı biridir.
 • Zorluklar karşısında yılmamıştır.
 • Vatanını ve milletini sever.
 • Alçak gönüllü ve anlayışlıdır.
 • Eğitime, bilime ve sanata önem verir.
 • Başkalarının görüşlerine değer verir.
 • Kararlıdır.
 • Akıl yürütür.
 • İnandırıcıdır.
 • İnsanları sever.
 • Atatürk aynı zamanda arkadaşlarının fikirlerine de önem verir ve iş birliği içerisinde hareket ederdi.

Soru: Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürk’ün kişilik özelliklerinden değildir?

A) Planlı biridir.
B) Zeki ve çalışkandır.
C) Başkalarının görüşlerine değer vermez.




Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bize kazandırdığı hak ve hürriyetlerdendir?

A) Seçme ve Seçilme hakkı
B) Başarılı olma hakkı
C) Planlı olma hakkı

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi