Arkeler Alemi Özellikleri-Prokaryot Canlılar Biyoloji Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Biyoloji

ARKELER ALEMİ

Normal bakteriler gibi tek hücreli ve prokaryot hücre tipine sahiptirler. Aslında arkeler bir çeşit bakteri grubu olarak düşünülebilir.Bilinen türlerinin tamamına yakını kemosentetiktir.

Hücre duvarı taşırlar. (Bazı türleri hariç)

Normal şartlarda yaşayan türleri olduğu gibi çok sıcak, çok tuzlu ya da çok soğuk bölge gibi ekstrem şartlarda (uç şartlar) yaşayan türleri de vardır. Sıcak bölgelerde yaşayanlara termofil, tuzlu ortamda yaşayanlar halofil, soğuğu sevenlere psikrofil, metan gazını üretenlere metanojenik arkeler adı verilir. Metanojenik arkeler sadece oksijensiz ortamda yaşayan türlerdir. Bu türler bataklıklarda, çöplüklerde ve otçulların midesinde yaşayabilir. Karbondioksiti hidrojenle birleştirip biyogaz (bataklık gazı) olarakta bilinen metan gazını üretmek, metanojenik arkelere özgüdür.

Arkelerin bakterilerden farkları:

1. Bakterilerin hücre çeperinde peptidoglikan var ama arkelerin çeperinde peptidoglikan yoktur.

2. Bakterilerin DNA’sı halkasal olup proteinle sarılı değildir ama arkelerin DNA’sı halkasal olup proteinle sarılıdır (histon proteinlerle sarılıdır)

3. Arkelerin hücre zarındaki lipit tabakası bakteri, ve diğer bütün canlılardan farklı bir dizilime sahiptir4. Ribozomlarında yer alan rRNA molekülünün nükleotit dizilimi bakterilerden farklıdır

5. Çeşitli ekstrem (uç şartlar) koşullarında yaşarlar.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi