Anlatım Teknikleri ve Özellikleri


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatına Giriş

Anlatım Teknikleria) Anlatım Biçimleri
1. Açıklayıcı Anlatım: Bilgi verir.
2. Tartışmacı Anlatım: Karşıt düşünceler vardır.
3. Öyküleyici Anlatım: Bir olay; yer, zaman ve kişiyle ele alınır.
4. Betimleyici Anlatım: sözcüklerle resim çizme sanatıdır.

b) Düşünceyi Geliştirme Yolları
1. Tanımlama: “Bu nedir?, Bu kimdir?” sorusuna cevaptır.
2. Tanık gösterme: Konusunda uzman birinden alıntı yapmaktır.
3. Örnekleme: Somutlaştırmadır.
4. Karşılaştırma: Kıyaslamadır (en, daha, kadar, göre…).
5. Sayısal verilerden yararlanma: istatistiki bilgi vermedir.

Anlatım ÖzellikleriAçıklık: Anlam karışıklığı olmayan anlatım.
Duruluk: Gereksiz sözcüğün olmadığı anlatım.
Yalınlık: Süsten arındırılmış anlatım.
Akıcılık: Dilin pürüzsüz olarak kullanıldığı anlatım.
Özgünlük: Farklı anlatım.
Özlülük: Az ama Öz anlatım.
Etkileyicilik: Kişiyi değiştirme gücü olan anlatım.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi