Açıklık (Aralık – Ranj) nedir?

Açıklık (Aralık – Ranj) nedir?

Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Matematik, Veri

Bir veri kümesinde bulunan en büyük ve en küçük değer arasındaki farktır ve genellikle R ile gösterilir.
R = En Büyük Değer – En Küçük DeğerÖrnek: 7, 3, 4, 9, 2, 7, 5 veri grubunun açıklığını (Ranjını) bulunuz.
Çözüm: R = 9 – 2 = 7 dir.

Örnek: 16, 18, 30, 4, 6, 10, 8, 8, 12, 17, 20, 24, 36, 22, 28 veri grubunun ranjını bulunuz.
Çözüm: R = 36 – 4 = 32 dir.

Bir veri grubundaki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farka açıklık denir. Bir veri grubundaki verilerin değerleri birbirine çok yakınsa açıklık küçük olur, veriler arasındaki farklar büyüdükçe açıklık değeri artar. O halde açıklık veri grubundaki verilerin ne kadar geniş bir alana yayıldığı hakkında bilgi verir.

Örnek: Yukarıda Meltem'in bir kitaptan günlük okuduğu sayfa sayıları verilmiştir. Bu verilerin açıklığı 24 olduğuna göre, Meltem'in 5. gün okuduğu sayfa sayısının alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır?
Çözüm: Veri grubunda x'in dışındaki en büyük sayı 27, en küçük sayı 6 olduğundan açıklık değerinin hesaplanmasında x'in kullanıldığı kesindir. Aksi halde açıklık 24 değil, 27 - 6 = 21 olurdu. O halde x sayısı veri gurubunun en küçük elemanı ise açıklık 27 - x = 24 olduğu için X = 3 olurdu. x sayısı veri grubunun en büyük elemanı ise bu durumda açıklık x - 6 = 24 olduğundan x = 30 olurdu. Dolayısıyla x'in alabileceği değerlerin toplamı 3 + 30 = 33 bulunur.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi