Yumuşama Döneminde Türk Dış Politikası Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

Yumuşama Döneminde Türk Dış Politikası

Türkiye, İkinci Dünya Savaşından sonra yaşanan Soğuk Savaş döneminde Batı Bloku içinde yer alarak bu doğrultuda dış politika izledi. Yumuşama dönemine gelindiğinde de dış politikada çizgisinden çok fazla ayrılmadı. Yumuşama döneminde Türkiye’nin dış politikasını etkileyen ve belirleyen olaylar Ege Sorunu, Arap— İsrail Savaşları ve Ermeni Terörü olmuştur.

Kıbrıs Sorunu: Bu sorun İngiltere’nin 1954’te Kıbrıs’ı terk etmesiyle başlamıştır. 20 yıl kadar Türkiye ile Yunanistan ada için mücadele etmiştir. Türkiye 1974’te CHP MSP döneminde Kıbrıs’a harekat düzenlemiştir. Kıbrıs Türklerini himaye altına almıştır. 1983’te KKTC Rauf Denktaş’ın önderliğinde kurulmuştur.

Ege Adaları Sorunu: Ege Adaları’nın silahsızlandırılması sorunudur. Yunanlıların adaları silahlandırması iki ülke ilişkilerini gerginleştirmiştir. Bu sorun halen devam etmektedir.

Kıta Sahanlığı Sorunu: Karanın su altında devam eden kesimi kıta sahanlığıdır. Tarafların birbirlerinin kıta sahanlığında petrol ve maden aramaları sorun oluşturuyordu. Bu sorun Bern Deklarasyonu ile çözülmüştür.

Kara Suları Sorunu: Taraflar arasında kara suları mesafesi 6 mil olarak uygulanmaktadır. Yunanistan bu mesafeyi 12 mile çıkarmak istemektedir. Türkiye bunu şiddetle reddetmektedir.

Fır Hattı Sorunu: Hava sahası sorunudur. Yunanistan’ın Türk hava sahasına müdahale etmek istemesinden kaynaklı çıkan sorundur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar