Ülkemizin Coğrafi Özellikleri (Türkiye’nin Fiziki Coğrafya Özellikleri) Test Çöz 6. Sınıf] }

Soru: Türkiye fiziki haritasını incelediğimizde farklı renklerin olduğunu görürüz. Bu renkler, o yerin deniz seviyesinden yüksekliğini gösterir. Deniz seviyesi O metredir.
Aşağıdakilerden hangisi deniz seviyesinde olan şehirlerimizden biri değildir?
A) Mersin B) İzmir C) Sinop D) Kayseri


Soru: Türkiye fiziki haritasını incelediğimizde farklı renklerin olduğunu görürüz. Bu renkler, o yerin deniz seviyesinden yüksekliğini gösterir. Deniz seviyesi O metredir.
Deniz seviyesine yakın olan yerler hangi renkle gösterilir?
A) Mavi B) Kahverengi C) Yeşil D) Sarı


Soru: Türkiye fiziki haritasını incelediğimizde Karadeniz ve Akdeniz'de akarsu boylarının kısa Ege'de ise uzun olduğu görülür.
Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dağların uzanış doğrultusu
B) Dağlık alanların yükseltisinin fazla olması
C) Akarsuların taşıdığı suların farklı olması
D) İklimlerin farklı olması


Soru: Erzurum, Trabzon'a göre daha güneyde yani Ekvator'a daha yakın olmasına rağmen daha soğuk ve kar yağışlı bir iklime sahiptir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Enlemin iklim üzerindeki etkisiyle
B) Sıcak ve soğuk havanın yer değiştirmesiyle
C) Yükseltinin iklim üzerindeki etkisiyle
D) Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesiyle


Soru: Fiziki haritalar; yeryüzü şekillerinin yapı özelliklerini, dağılış ve yükseltilerini gösteren haritalardır! Buna göre ülkemizin fiziki haritasını inceleyen bir öğrenci aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamaz?
A) Maden alanlarına
B) Dağların uzanış yönüne
C) Nehirlerin sayısına
D) Deniz ve göletlere


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar