Kategoriler: Coğrafya, Nem ve Yağış

Dünya üzerinde bir bölgeye yıl içinde düşen yağışın aylara veya mevsimlere dağılışına yağış rejimi denir. Yağışın aylara veya mevsimlere dağılışı birbirine yakın miktarlarda gerçekleşiyorsa, buna düzenli yağış rejimi denir. Yağışın aylara veya mevsimlere dağılışı birbirinden çok farklı ve uzak seyrediyorsa, bu duruma da düzensiz yağış rejimi denir. Yağış rejimi, özellikle bitki örtüsünün dağılışını, yetiştirilen tarım ürünlerini, akarsuların debilerini ve rejimlerini etkiler.

Yağış Rejimi Düzensiz Olan İklimler

Yağış Rejimi Düzenli Olan İklimler] }

Yeryüzünde belirli dönemlerde yağış alan yerler bulunduğu gibi, yıl boyunca yağış alan yerler de vardır. Yağışın yıl İçindeki dağılımına yağış rejimi denir. Yağış rejimi düzenli ve düzensiz olmak üzere ikiye ayrılır. Yıl boyunca yağış alan bölgelerin yağış rejimleri düzenlidir. Belirli mevsimlerde yağış alan, diğer dönemlerde kurak geçen bölgelerin yağış rejimleri düzensizdir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar