Yağış Rejimi


Kategoriler: Coğrafya, Nem ve Yağış

Dünya üzerinde bir bölgeye yıl içinde düşen yağışın aylara veya mevsimlere dağılışına yağış rejimi denir. Yağışın aylara veya mevsimlere dağılışı birbirine yakın miktarlarda gerçekleşiyorsa, buna düzenli yağış rejimi denir. Yağışın aylara veya mevsimlere dağılışı birbirinden çok farklı ve uzak seyrediyorsa, bu duruma da düzensiz yağış rejimi denir. Yağış rejimi, özellikle bitki örtüsünün dağılışını, yetiştirilen tarım ürünlerini, akarsuların debilerini ve rejimlerini etkiler.Yağış Rejimi Düzensiz Olan İklimler

Yağış Rejimi Düzenli Olan İklimlerTemel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi