Viskoziteyi Etkileyen Faktörler 9.Sınıf Kimya

Viskoziteyi Etkileyen Faktörler 9.Sınıf Kimya

Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Kimya, Maddenin Halleri

Bir sıvının akmaya karşı gösterdiği dirence viskozite denir. Viskozitesi büyük olan sıvıların akışkanlığı az, küçük olan sıvıların ise akışkanlığı fazladır. Sıvının cinsi, sıcaklık gibi etmenler viskoziteye etki eder.

Sıvının Cinsi (Moleküller Arası Etkileşim): Moleküller arası çekim kuvvetleri arttıkça viskozite artar. Balın moleküller arası çekim kuvveti sudan fazladır. Bu yüzden balın Viskozitesi daha yüksek ve akışkanlığı sudan azdır. Organik maddelerde molekül kütlesi arttıkça, karbon zinciri uzadıkça moleküller arası etkileşimin gücü artar; dolayısıyla viskozite artar.

Sıcaklık: Sıcaklık artışı moleküller arası etkileşimleri zayıflatır ve akışkanlığı artırır, viskoziteyi azaltır. Zeytinyağının buzdolabındaki halinin Viskozitesi oda koşullarındaki halinin viskozitesinden fazladır.

Molekül yapısı: Sıvının molekül yapısı da viskozite üzerinde etkilidir. Örneğin, moleküller arasındaki çekim kuvveti arttıkça viskozite de artabilir.

Kirlilik ve katı parçacıklar: Sıvıya karışmış olan kirlilik ve katı parçacıklar da viskoziteyi artırabilir. Bu parçacıklar sıvının akışkanlığını azaltabilir.

Basınç: Yüksek basınç altında, viskozite genellikle artar. Basınç arttıkça moleküller arasındaki etkileşimler de artar ve bu da viskoziteyi artırabilir.

Örnek:

Yukarıdaki kaplarda farklı sıcaklıklara sahip eşit miktarlarda bal bulunmaktadır. K ve L muslukları kısa bir süreliğine açılıp kapandığında m1 > molmaktadır. Buna göre;
I. T1 sıcaklığında balın moleküller arası çekim kuvveti daha fazladır.
II. T2 sıcaklığında viskozite daha büyüktür.
III. T2 sıcaklığı T1 sıcaklığında büyüktür.
ifadelerinden hangisi doğrudur?

Çözüm:
I. m1> molduğuna göre, I. kaptaki balın akışkanlığı daha az; yani moleküller arası çekim kuvveti daha fazladır. Bu öncül doğrudur.
II. Viskozite artıkça akışkanlık azalır. II. kaptaki balın akışkanlığı daha fazla olduğuna göre Viskozitesi azdır. Bu öncül yanlıştır.
III. Sıcaklık arttıkça akışkanlık artar. II. kabın akışkanlığı fazla olduğuna göre sıcaklığı daha büyüktür. Bu öncül doğrudur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar