Kategoriler: 8. Sınıf Matematik, Matematik

Üslü İfadeler Testleri içi Tıklayın

Önemli Bilgi:
– Sıfırdan farklı bir sayının sıfırıncı kuvveti daima 1’dir. (a ≠ 0 ise a0 = 1’dir)
– Herhangi bir sayının 1. kuvveti her zaman sayının kendisine eşittir. (a1 = a’dır.)
– 1’in tüm kuvvetleri 1’e eşittir (1m = 1)

Önemli Bilgi: Pozitif bir sayının tüm kuvvetleri pozitiftir.

Dikkat: Üslü bir ifadede taban negatif ise işaret incelemesi yapıldıktan sonra işlemlere devam edilmesi kolaylık sağlar. Taban negatif ise kuvvetin yeri önemlidir. Negatif sayılarda çift kuvvet parantezin dışında ise sonuç pozitiftir.

A. NEGATİF ÜS

Dikkat: Üslü bir sayının önündeki “-” işareti ile kuvvetinde bulunan “-” işaretlere dikkat etmek gerekir. Üslü sayının önündeki “-” işaret sayıyı negatif yaparken üslü sayının kuvvetindeki “-” işareti sayının pay ve paydasında yerlerini değiştirir.

B. ONDALIK GÖSTERİMLERİN VE RASYONEL SAYILARIN KUVVETLERİ

Ondalık gösterimlerin veya rasyonel sayıların tekrarlı çarpımlarının üslü bir eşitini bulurken tekrarlanan sayıları tabana, kaç kez çarpılıyorsa bu sayıyı da tabanın üssüne yazarız.

Dikkat: Ondalıklı bir kesrin kuvvetinin değerini bulurken öncelikle ondalıklı sayıyı rasyonel sayıya çevirip ardından sadeleştirilebiliyorsa sadeleştirip sonuca gitmek işlem kolaylığı sağlar.

C. ÜSLÜ İFADENİN ÜSSÜ

Üslü bir ifadenin tekrar üssü alınırsa üsler çarpılır.

Dikkat: Üslü ifadelerle ilgili hesaplamalarda tabandaki sayının üslü yazılması işlem kolaylığı sağlar.

D. ÜSLÜ DENKLEMLER

E. ÜSLÜ İFADELERDE SIRALAMA

  • 1’den büyük üslü sayılarda sıralama yapılırken tabanlar eşitse üssü küçük olan daha küçüktür.

  • 1’den büyük üslü sayılarda sıralama yapılırken üsler eşitse tabanı küçük olan daha küçüktür.

Dikkat: Üsleri veya tabanları aynı olmayan sayıları sıralamak için, verilen üslü sayıların tabanlarını üslü yazarak tabanı veya üssü aynı yapmaya çalışınız.

F. ÜSLÜ İFADELERDE İŞLEMLER

Tekrarlı toplama, kısaca çarpma işlemi şeklinde ve tekrarlı çarpma ise kısaca üslü ifade şeklinde gösterilebilir.

G. ÜSLÜ İFADELERDE ÇARPMA İŞLEMİ

Tabanları aynı olan üslü ifadeleri çarpmak için, üsler toplanır ve ortak tabana üs olarak yazılır.

Dikkat: Tabanları ve üsleri farklı olan üslü ifadelerin çarpımında tabandaki sayılar üslü şekilde yazılır ve tabanlar aynı yapılmaya çalışılır.

Dikkat: Üsleri aynı olan ifadelerin çarpımında, tabanlar çarpılır ve ortak üs aynen yazılır.
ax . bx = (a . b)x

Dikkat: Üslü ifadelerin çarpımında tabanlar veya üsler aynı yapılamıyorsa her bir üslü ifadenin değeri bulunup çarpılır.

Dikkat: Parantez içinde çarpım şeklinde bulunan sayıların kuvveti alınırken parantez İçindeki her bir sayının kuvveti ayrı ayrı alınır.
(a . b)n= an. bn

Bilgi: a . 10n şeklinde bir sayının basamak sayısı bulunurken 10’un üssü ile önündeki sayının basamak sayısı toplanır.

Bilgi: a bir tam sayı olmak üzere a . 10n şeklinde bir sayının sondan sıfır olan basamak sayısı 10’un kuvvetine eşittir.

H. ÜSLÜ İFADELERDE BÖLME

Tabanları aynı olan üslü ifadeler ile bölme işlemi yapılırken ortak taban bölüme taban olarak yazılır. Payın üssünden paydanın üssü çıkarılarak ortak tabana üs olarak yazılır.

Bilgi: Üsleri aynı olan ifadelerin bölümünde, tabanlar bölünür; ortak üs bölüme üs olarak yazılır.

Dikkat: Bir üslü ifadenin başka bir üslü ifadenin kaç katı olduğu bulunurken diğer ifade katı sorgulanan ifadeye bölünür.

I. ONDALIK GÖSTERİMLERİN ÇÖZÜMLENMESİ

Bir ondalık gösterimin çözümlenmesinde ondalık sayının rakamları basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılır. Ondalık gösterimlerin çözümlenmesi kesirlerin 10’un kuvvetleri şeklinde yazılmasıyla da yapılabilir.

J. ÇOK BÜYÜK VE ÇOK KÜÇÜK SAYILAR

Çok büyük ve çok küçük sayıların üslü gösteriminde 10’un pozitif ve negatif tam sayı kuvvetlerinden faydalanılır.

1. 10’un Pozitif Tam Sayı Kuvvetleri

2. 10’un Negatif Tam Sayı Kuvvetleri

Dikkat: Bir ondalık gösterimi 10, 100, 1000 gibi 10’un kuvvetleri ile kısa yoldan çarpmak için ondalık gösterimin virgülü, 10’un kuvvetindeki sıfırların sayısı kadar sağa doğru kaydırılır. Eksik basamak varsa sıfır yazılarak tamamlanır.

Dikkat: Bir ondalık gösterimi 10, 100, 1000 gibi 10’un kuvvetleri ile kısa yoldan bölmek için ondalık gösterimin virgülü, 10’un kuvvetindeki sıfır sayısı kadar sola doğru kaydırılır. Eksik basamak varsa sıfır yazılarak tamamlanır.

Dikkat: a,bcd . 10n ifadesinde virgül sağa kayarken her basamak için n, 1 azalır ve virgül sola kayarken her basamak için n 1 artar.

K. BİLİMSEL GÖSTERİM

a bir gerçek sayı 1 ≤  |a| < 10 ve n tam sayı olmak üzere, a . 10n şeklindeki ifadelere bilimsel gösterim denir.


8. Sınıf Üslü İfadeler Test 1 Yeni Nesil Sorular

Başla

Tebrikler - 8. Sınıf Üslü İfadeler Test 1 Yeni Nesil Sorular adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
6789Son
Geri dön

8. Sınıf Üslü İfadeler Test 2 Yeni Nesil Sorular

Başla

Tebrikler - 8. Sınıf Üslü İfadeler Test 2 Yeni Nesil Sorular adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
21222324Son
Geri dönTam sayıların kuvvetini hesaplamak için, tabandaki sayı üstteki sayı kadar yan yana yazılarak çarpılır. Her sayının sıfırıncı kuvveti bire eşittir. Her sayının birinci kuvveti tabandaki sayıya eşittir. Negatif kuvvet tabandaki sayının çarpmaya göre tersini alır. Negatif sayıların tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri ise pozitiftir. Üslü ifadelerin çarpma işleminde tabanlar aynı ise üstteki sayılar toplanır. Tabanlar farklı ise tabanlar eşitlenmeye çalışılır. Üsler eşit ise tabanlar çarpılıp, tabana yazılır. Ortak üs alınarak üsse yazılır.  Üslü ifadelerde bölme işlemi yapılırken tabanlar eşit ise kuvvetler birbirinden çıkartılır. Üslü ifadelerde kat sayıyı küçültüp üssü büyütebiliriz veya katsayıyı büyütüp kuvveti küçültebiliriz. İki yüz seksen beş çarpı 10 üzeri 6 sayısında istersek Yirmi sekiz virgül beş çarpı on üzeri 7 olarak yazabiliriz.
Örnek: 10 üzeri 11 artı 10 üzeri 10 sayısının 10 da biri kaçtır?
Çözüm: 10 üzeri 11 sayısı yerine 10 çarpı 10 üzeri 11 yazabiliriz. Şimdi toplama işlemini yaparsak sonuç 11 çarpı 10 üzeri 10 bulunur. Bu sayıyı 10 a böldüğümüzde sonuç 11 çarpı 10 üzeri 9 olarak çıkar.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar