Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları 9.Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih

1. Türkler, bağımsızlıklarına düşkün olmaları ve teşkilatçı yapıları sayesinde bir çok Türk-İslam devleti kurmuşlardır. (Siyasi)

2. İslam dünyasını dış saldırılara karşı koruyarak, İslamiyet’in varlığını sürdürmesini sağlamışlardır. (Askeri)

3. Cihad düşüncesiyle hareket etmişler, yaptıkları fetihlerle İslamiyet’i yeni alanlara yaymışlardır. (Dini)

4. İbni Sina, Biruni, Farabi gibi bilim adamları aracılığıyla İslam kültürünün gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. (Kültür)

5. Kubbe, sütun, kemer tarzlarıyla İslam sanatını geliştirmişlerdir. Ayrıca minyatür, dokuma, taş ve maden işçiliği alanlarında eşsiz eserler vermişlerdir. (Sanat)

6. Müslümanlar arasında birliğin oluşmasına destek vermişlerdir. (Siyasi)

İslam Dininin Türklere Katkıları ise;

1. Cami, medrese ve külliyeler yapan Türklerin bu sayede yerleşik yaşama geçiş süreci hızlanmıştır.

2. Uygulanan ikta sisteminin etkisiyle Türklerde tarımsal faaliyetler yaygınlaşmıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar