Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 9. Sınıf, Tarih

Orta Asya’dan Göçlerin Nedenleri

  • Nüfusun artması nedeniyle otlakların yetersiz kalması, kuraklık veya ağır kış şartları yüzünden kıtlık yaşanması gibi ekonomik sorunların ana yurt topraklarının geçim bakımından yetersiz kalmasına yol açması
  • Türk boyları arasındaki hâkimiyet mücadelelerini kaybeden boyun bölgeyi terk etmesi
  • Dış baskıların (Çin – Moğol baskısı) artması
  • Fetih arzusu ve yeni vatanlar kurma düşüncesi

Bilgi: Türklerin; atı evcilleştirmeleri, tekerleği kullanmaları ve doğa koşullarına dayanıklı olmaları göçlerin başarıya ulaşmasını sağlamıştır.

Orta Asya’dan Göçlerin Sonuçları

  • Göçler sonucunda Türkler, Orta Asya dışında devletler kurmuşlardır. Göç ettikleri bölgelerde devlet yönetimi ve askerî teşkilatlanma açısından örnek olmuşlardır.
  • Yeni göç dalgalarına yol açmışlar, Avrupa ve Asya’nın siyasal ve kültürel yapısının değişmesine neden olmuşlardır.
  • Gittikleri yerlerdeki kültürleri etkilemişler ve kendileri de o kültürlerden etkilenmişlerdir. Yerleştikleri topraklarda yerli halk ile kaynaşarak yeni kültürlerin doğmasını sağlamışlardır. Bu durum, Türk boyları arasında dinî, kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasal farklılaşmalara neden olmuştur. Bu da Türk tarihinin bir bütün halinde incelenmesini zorlaştırmıştır.
  • Türk boylarından bazıları göç ettikleri bölgelerdeki kültürlerin etkisiyle milli benliklerini kaybetmişlerdir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar