Türklerin Ana Yurttan Göçleri 9.Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 9. Sınıf, Tarih

Türklerin Tarih Boyunca Yaşadıkları Bölgeler

Göçlerin Sebepleri

* Nüfus artışı ve toprakların yetersiz kalışı

* Olumsuz iklim şartları (kuraklık, şiddetli kışlar)

* Boylar arası mücadele

* Salgın hastalıklar

* Çin baskısı

Türk boyları; kuzeyde Sibirya’ya, güneyde Afganistan ve Hindistan’a, Doğuda Uzak Doğu ülkelerine, batıda Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’ya ve Karadeniz’in güneyinden İran, Suriye, Mısır ve Anadolu topraklarına göç etmiştir.

Göçlerin Sonuçları

* Orta Asya kültür ve medeniyeti dünyanın değişik bölgelerine taşındı.

* Orta Asya’da kalan Türkler, ilk Türk devleti olan Asya Hun Devleti’ni kurdular.

* Göç eden Türk boyları gittikleri yerlerde yeni Türk devletleri kurarlarken, oralardaki bazı yerleşik kültürler ile kaynaşarak benliklerini
kaybettiler.

Yaşanılan coğrafi bölgenin fiziki yapısı Türk toplumunun yaşam tarzını etkilemiştir. Otlakların geniş yer tuttuğu tarımın sınırlı alanlarda yapılabildiği ortamda Türk boyları zorunlu olarak geçimlerini hayvancılık üzerine kurarak konar-göçer yaşam tarzını benimsemiştir. Yaylak-kışlak hayatı üzerine kurulmuş olan bu yaşam tarzında boylar, büyük sürüler halinde baktıkları hayvanların ürünleriyle hayatlarına devam edebiliyorlardı.

Bütün Türk toplulukları konargöçer değildir. Bazı Türk boyları uygun tarım alanlarında hem tahıl hem de meyve sebze yetiştirmiştir. Ayrıca yaşamaya uygun alanlarda da yerleşik hayata geçerek şehir kurmuş ve kalıcı eserler meydana getirmişlerdir.

Türklerin yiyecekleri arasında; kurutulmuş et, pastırma, et tuzu gibi farklı şekillerde muhafaza ederek tükettikleri bilinen Türkler tarihte ilk defa konserve yapan millettir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar