Türkiye’de Ticaret Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

TÜRKİYE’DE TİCARET

Ticaret: Kar elde etmek amacıyla her türlü mal ve hizmetlerin alınıp satılmasına denir.

İç Ticaret: Ülke sınırları içinde yapılan ticarete iç ticaret denir.

Ülkemizde İç ticaretin gelişmesinin nedenleri:

 • Nüfusun bölgeler arasında düzensiz dağılması
 • Bölgelerde farklı ürünlerin yetişmesi ve farklı zamanlarda olgunlaşması
 • Nüfusun bölgelere dağılışının farklı olması
 • Nüfus miktarının fazla olması
 • Ulaşım ve pazarlama olanaklarının gelişmesi
 • Üretim ve tüketim alanlarının birbirine uzak olması
 • Sanayinin gelişmesi, sanayi ürünlerinin çeşitlerinin anması
 • Turizm yörelerindeki sezonluk nüfus artışı
 • Fuarlar ve panayırların düzenlenmesi
 • İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep büyük ölçekli ticaret merkezleridir. Ülkemizde iç ticaretin %40’ı İstanbul’da gerçekleşmektedir. Büyük kentlerde sanayi ürünlerinin, kırsal kesimde ise tarım ürünlerinin ticareti ön plandadır.
 • Konya, Kayseri, Malatya, Trabzon, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mersin’deki önemli ticaret merkezleridir.

Dış Ticaret

Dış Ticaret: Bir ülkenin başka ülkelerle yaptığı ticarete denir.

İhracat: Bir ülkenin ülke dışına mal satmasıdır. (Dış satım)

İthalat: Bir ülkenin ülke dışından mal almasıdır. (Dış alım)

Dış Ticaret Hacmi: İhracat gelirleri ile ithalat giderlerinin toplamıdır.

Dış Ticaret Açığı: İthalat giderlerinin ihracat gelirlerinden fazla olmasıdır.

Dış Ticaret Fazlalığı: İhracat gelirlerinin ithalat gelirlerinden fazla olmasıdır.

1980’li yılların başına kadar bir tarım ülkesi olan ülkemiz dışarıya sattığımız ürünlerin başında çeşitli tarım ürünleri ve madenler gelmiştir.

1980’li yıllardan sonra ihracatta sanayileşme politikası izlenmiştir.

1996 yılında Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne girmesiyle AB’den alınan sanayi malları ithalatında artış olmuştur. Bu durum yerli üreticiyi zor duruma sokmuş fakat rekabetten dolayı üretimde kalite artmıştır.

Kalitenin artması yerli üreticinin kendine olan güvenini daha da arttırmış ve ürettiği malı dış piyasaya sürmüştür. Böylece sanayi ürünleri ihracatımız hızla artmıştır.

Ülkemizde dış ticaret hacminin hızla büyümesine rağmen ithalatın ihracattan daha hızlı artmasıyla dış ticaret açığı sürekli artmaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar