Kategoriler: 7. Sınıf Fen Bilimleri Testleri, 7. Sınıf Testleri, Testler

7. Sınıf Saf Maddeler Test 1

Başla

Tebrikler - 7. Sınıf Saf Maddeler Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön

7. Sınıf Saf Maddeler Test 2

Başla

Tebrikler - 7. Sınıf Saf Maddeler Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617Son
Geri dön

7. Sınıf Saf Maddeler Test 3

Başla

Tebrikler - 7. Sınıf Saf Maddeler Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön

 ] }

Soru: Elementler, aynı tür atomlardan oluşan saf maddelerdir. Buna göre;
I. Birelementin bütün atomlarının proton sayısı aynıdır.
II. Her element bir veya iki harften oluşan sembollerle gösterilir.
III. Farklı elementlerin proton sayıları aynı olabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru: Yukarıda K, L, M ve N maddelerinin tanecik modelleri verilmiştir. Buna göre bu maddeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) K moleküler yapılı olmayan bir bileşiktir.
B) L moleküler yapılı olan bir bileşiktir.
C) M moleküler yapılı olan bir bileşiktir.
D) N moleküler yapılı olmayan bir bileşiktir.

Soru: Fen bilimleri dersinde öğretmen bir maddeye ait temsili tanecik modelini tahtaya çizip, madde ile ilgili öğrencilere şu soruları sormuştur.
1. soru: Maddenin yapısında kaç tür atom bulunur?
2. soru: Maddenin bir molekülünde kaç tane atom bulunur?
3. soru: Madde element mi ya da bileşik midir?
Bir öğrenci söz alarak, 1. ve 3. sorulara doğru, 2. soruya yanlış cevap vermiştir. Buna göre öğrencinin verdiği cevaplar aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru: Bir öğrenci saf maddeleri tanecik yapılarına göre dört farklı gruba ayırmış ve herbir gruba örnek olabilecek çizimler yaparak aşağıdaki şemayı oluşturmuştur. Buna göre öğrencinin hazırladığı bu şema incelendiğinde;
I. 1 ve 2 numaralı maddeler elemente, 3 ve 4 numaralı maddeler bileşiğe aittir.
II. Çizimler arasında hem molekül yapılı olan bileşiğe hem de molekül yapılı olmayan bileşiğe örnek vardır.
III. 2 ve 4 numaralı maddeler kendini oluşturan atomlardan tamamen farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir.
IV. 1 ve 3 numaralı maddeler fiziksel ve kimyasal yollarla başka maddelere ayrıştırılamaz.
yargılarından hangileri doğru olur?

Soru: Bir öğrenci proje ödevi kapsamında aşağıda verilen posteri hazırlamıştır. Öğretmenin isteği üzerine hazırladığı posteri fen bilimleri dersinde arkadaşlarına göstererek yaptığı bu çalışmayla ilgili kısaca bilgi vermiştir. Buna göre öğrencinin, bu çalışmayla ilgili aşağıdakilerin hangisinde verilen ifadeyi kullanması uygun olmaz?
A) Element sembollerinin her dilde aynı olması, bilim insanları arasındaki iletişimi kolaylaştırır.
B) Her ülkenin kendine özgü dili olmasına rağmen kullanılan element sembolleri Dünya'nın her yerinde aynıdır.
C) Elementlerin sembolleri belirlenirken Latince isimlerinin ilk ve son harfine dikkat edilir.
D) Molekül yapıda olan elementlerin kaç atomdan oluştuğunun anlaşılması için formüller kullanılır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar