Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Projeleri Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

BÖLGESEL KALKINMA PLANLARI

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)

Fırat ve Dicle nehir havzasında sulama ve hidroelektrik enerji üretimine yönelik planlanan, bu kapsamda 22 baraj, 19 hidroelektrik santral ve 1,7 milyon hektar tarım alanının sulanması amaçlanmaktadır. 1980’li yıllarda başlayan projenin bugün %55’lik kısmı bitirilmiştir.

Bu kapsamda yer alan iller Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak’tır.

GAP’ın Hedefleri:

 • Ekonomik yapıyı geliştirerek GAP bölgesindeki gelir düzeyini yükseltmek
 • GAP bölgesi ve diğer bölgeler arasındaki gelir farklılığını azaltmak
 • Kişi başına düşen milli gelir ile istihdamı arttırmak
 • Kırsal alandaki verimliliği ve istihdam olanaklarını arttırmak
 • Bölge dışına yapılan göçleri azaltmak
 • GAP bölgesindeki büyük kentleri nüfus alma kapasitesini arttırmak
 • Bölgeyi sanayi ve hizmet merkezi haline getirmek

Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi

Yeşilırmak ve kollarının yer aldığı havzada akım rejiminin düzensizliğinden kaynaklanan taşkınlar, erozyon, su ve çevre kirliliğini ekolojik dengeyi bozmadan en uygun ve ekonomik arazi kullanımının yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

Bu projede yer alan iller: Amasya, çorum, Samsun ve Tokat illeridir.

Proje Bittiğinde;

 • Ulaşım, iletişim ve enerji altyapısı güçlenecek,
 • Planlı kentsel gelişme sağlanacak,
 • Kırsal kesime yönelik sağlık ve sosyal hizmetler arttırılacak,
 • Tarım ve sanayinin uyumu sağlanacak,
 • Bölgede turizm olanakları geliştirilecek,
 • Bağcılık, meyvecilik, arıcılık, organik tarım ve hayvancılık geliştirilecek,
 • İnşaat ve ulaştırma hizmetleri geliştirilecektir.

Zonguldak-Bartın-Karabük Bölgesel Gelişme Projesi (ZBK)

Projenin başlıca amacı bölgede yer alan sanayi ve madencilik kuruluşlarının özelleştirilmesi sonucu ortaya çıkacak ekonomik ve sosyal sonuçları analiz etmek ve yeni yatırım alternatiflerini belirlemektir.

Proje Bittiğinde;

 • Karabük Demir-çelik fabrikası modernize edilecektir.
 • Filyos’ta liman yapılarak hammadde ucuza taşınacaktır.
 • Atıkların değerlendirilmesiyle yeni yatırımlar yapılacaktır.
 • Ulaştırma altyapısı tamamlanacaktır.
 • Ereğli ve diğer limanlar ile Karadeniz’e açılma imkanı sağlanacaktır.
 • Bitkisel üretim ile yem üretimi teşvik edilecek meralar ıslah edilecektir.
 • Tarım ürünlerinde çeşitlilik ve verim artacaktır
 • Süt üretimi ve besicilik desteklenecektir.
 • Organize sanayi bölgeleri kurulacaktır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar